Raadslid/fractievoorzitter PvdA

Ad de Graaf

Wie is Ad de Graaf?

In 1951 ben ik in Den Haag geboren. Opgegroeid in het Laakkwartier ging ik rond mijn twintigste sociologie studeren in Leiden. Als spoorstudent reisde ik heen en weer. Dat was goedkoper. Na mijn afstuderen ging ik in Amsterdam werken in het vormingswerk voor werkende jongeren. Enkele jaren later vertrok ik naar de HBO-raad die nu Vereniging Hogescholen heet. Begonnen als beleidsadviseur, geëindigd als directeur.

In 1981 verhuisde ik naar Voorschoten. Ik was een typische forens, mijn werkzame leven speelde zich vooral buiten Voorschoten af. Sommige Voorschotenaren weten misschien nog dat ik medeoprichter was van onze Jeu de Boulesvereniging en dat ik een paar jaar voorzitter van het bestuur van de Nutsschool ben geweest. Ik ben getrouwd en onze twee dochters zijn in Voorschoten (eigenlijk Leiderdorp) geboren.

Wat zijn mijn drijfveren?

Iemands verleden zegt iets over hoe iemand is, wat zijn of haar drijfveren zijn. Ik heb jarenlang met veel voldoening en plezier gewerkt bij de landelijke vereniging van alle hogescholen. Het hbo fungeert als ‘emancipatiemotor’ voor veel studenten die als eerste van hun familie naar het hoger onderwijs gaan. Dat was 20 jaar geleden zo en dat is niet veranderd. Toegankelijkheid en kwaliteit waren sleutelwoorden. Goede relaties met ondernemersorganisaties, ministeries en politiek waren onmisbaar.

Wanneer gevraagd wordt naar mijn drijfveren dan gaat het om ontplooiing, gelijke kansen en emancipatie, en om het scheppen van de juiste randvoorwaarden hiervoor in de politiek en daarbuiten. Ik ben het oneens met diegenen die zeggen dat gelijke kansen en emancipatie geen onderwerpen van deze tijd meer zijn. Ik zou zeggen, kom uit je Voorschotense bubbel en kijk om je heen. Die brede blik is nodig om te begrijpen dat werkgelegenheid en ondernemerschap veel meer met elkaar te maken hebben dan sommigen denken. Zonder actief ondernemerschap staat de werkgelegenheid onder druk, zonder betrokken werknemers komt een onderneming niet tot bloei.

Zo’n brede blik draagt er aan bij dat je je realiseert dat er ‘Gescheiden Werelden’ bestaan waarin mensen langs elkaar heen leven, vaak over elkaar praten en niet met elkaar. Beelden domineren dan de werkelijkheid. En dan heb ik het niet over buren die niet met elkaar spreken, maar over groepen, klassen om maar eens een ouderwets woord te gebruiken. Ook bij politici zie je soms dat beelden en niet de werkelijkheid hun politieke keuzes bepalen. En dat leidt, ook in Voorschoten, tot cynisme: ‘ze weten niet waar ze het over hebben’. Dat cynisme wordt nog eens versterkt als sommige Voorschotense partijen op dag 1 besluiten om te stoppen met de subsidie van het zwembad, en op dag 2 schrijven dat ze zich hard maken voor het behoud van het zwembad. Eerlijke politiek moet cynisme over politiek tegengaan. Nog een drijfveer dus.

Wat wil ik gaan doen?

Je kunt als individueel raadslid alleen maar iets bereiken als je bereid bent om samen te werken. Het gaat om de samenwerking met (vertegenwoordigers van) burgers en met ondernemers. Het gaat ook om samenwerking in de gemeenteraad. Met altijd een herkenbaar PvdA-geluid. In een nieuwe gemeenteraad wil ik allereerst het gesprek starten over een nieuwe meerjarenbegroting voor 2019 en de jaren daarna. Anders gezegd, ik vind dat de huidige meerjarenbegroting moet worden bijgesteld!

Dat is noodzakelijk omdat B en W met de huidige coalitie van VVD, CDA en ONS Voorschoten in oktober 2017 samen met D66 hebben besloten te bezuinigen op allerlei voorzieningen. Tegelijkertijd moeten Voorschotenaren meer gaan betalen voor paspoorten, vergunningen en rijbewijzen en worden de OZB tarieven op het eigen huis fors verhoogd. Het extra geld gaat dan naar het aflossen van de schulden die de afgelopen jaren zijn gemaakt. Je mag meer betalen, maar krijgt er minder voor terug!

Dat moet anders en dat kan anders. Dat heeft de PvdA in een eigen, alternatieve begroting laten zien. Onze begroting is solide en zorgt voor een afname van de schulden.

Ik wil werken aan een uitdagend en sociaal Voorschoten. Je kunt hier meer over lezen in onze alternatieve begroting ‘Voorschoten verdient beter’ en in ons verkiezingsprogramma ‘Kansrijk Voorschoten’.

Ik ga hierover graag het gesprek met je aan.

 

Lees Ad zijn blog: http://www.addegraaf.nl/blog.html