Standpunten

Zoeken

Een Duurzaam Voorschoten

Lees verder

Een Kansrijk Voorschoten

De PvdA Voorschoten wil: inwoners eerder en meer betrekken bij gemeentebeleid; een kritische blik naar mogelijke gemeentelijke herindeling; gezonde gemeentefinanciën.

Lees verder

Een Uitdagend Voorschoten

De PvdA Voorschoten wil: werkgelegenheid en ondernemerschap in samenhang stimuleren; behoud van het cultureel-maatschappelijke voorzieningenniveau (cultuur & sport); onderzoek naar één multifunctioneel cultureel centrum.

Lees verder

Een Zorgzaam Voorschoten

De PvdA Voorschoten wil: met inwoners werken aan een verbonden samenleving waaraan iedereen kan deelnemen; kwalitatief goede Inzet van middelen voor zorg, werk en jeugdhulp, op basis van behoeften; aandacht voor digibeten en laaggeletterden met project Taal & Digitaal.

Lees verder

Voorschoten verdient beter!

Op 9 oktober 2017 heeft een meerderheid van de gemeenteraad de begroting 2018 -2021 vastgesteld. De PvdA heeft grote bezwaren tegen deze begroting. Subsidies worden afgeschaft of verminderd. Het Voorschotense verenigingsleven zal de pijn van de bezuinigingen voelen!

Lees verder