Standpunten

Zoeken

Voorschoten verdient beter!

Op 9 oktober 2017 heeft een meerderheid van de gemeenteraad de begroting 2018 -2021 vastgesteld. De PvdA heeft grote bezwaren tegen deze begroting. Subsidies worden afgeschaft of verminderd. Het Voorschotense verenigingsleven zal de pijn van de bezuinigingen voelen!

Lees verder