Door op 27 februari 2014

PvdA Voorschoten maakt werk van stages en vakmanschap

De PvdA Voorschoten wil dat alle jongeren van school gaan met een diploma. Een afgeronde opleiding geeft namelijk de beste kansen op de arbeidsmarkt. De partij wil daarom dat de kwalificatieplicht wordt verhoogd tot 21 jaar, zodat er meer middelen zijn om 18 plussers te helpen bij het halen van hun diploma.  Daarnaast wil de PvdA dat er meer wordt geïnvesteerd in ambachtsscholen, want het Nederland van na de crisis kan niet zonder goed opgeleide vakmensen. Dit staat in een plan van lokale PvdA-lijsttrekkers, waaronder Voorschotens lijsttrekker Jan-Paul Middelburg en de PvdA Tweede Kamerfractie wat op donderdag 27 februari in Rotterdam wordt gepresenteerd.

PvdA Voorschoten-lijsttrekker Jan-Paul Middelburg sluit zich aan bij de woorden van PvdA Tweede Kamerlid Tanja Jadnanansing: “Ik wil dat iedere jongere van school gaat met een diploma en daarmee met voldoende kansen op de arbeidsmarkt. Nu komt het nog voor dat scholieren moeten stoppen met hun opleiding omdat zij geen stageplek hebben weten te vinden. Dit voorkomen we door het wettelijk vastleggen van een stagegarantie. Ook zie ik dat jongeren afhaken, omdat zij worstelen met hun overstap van het vmbo naar het mbo. Door iedere jongere een loopbaancoach te geven, laten we deze overgang soepel verlopen.”

De PvdA Voorschoten wil ook zelf het tekort aan stageplekken aanpakken, door de gemeente per tien medewerkers één stageplek aan te laten bieden. Ook moeten de gemeente de verantwoordelijkheid nemen om het regionale bedrijfsleven en scholen bij elkaar te brengen. Daarnaast kunnen ‘stage-voor-stages-beurzen’ worden georganiseerd, waarin scholieren en het bedrijfsleven elkaar op laagdrempelige wijze leren kennen.

PvdA_Actieplan Stages en Vakmanschap