Door op 4 maart 2014

PvdA presenteert plan voor meer banen en stages voor jongeren

De PvdA wil de jeugdwerkloosheid in Nederland aanpakken door op lokaal niveau werkgevers te helpen meer stages en banen voor jongeren te creëren. De partij doet daarom voorstellen voor het inzetten van jongerenvouchers, de oprichting van stagefondsen en intensieve begeleiding van jongeren. Dat staat in een actieplan dat verschillende lokale lijsttrekkers en PvdA Tweede Kamerlid Mariëtte Hamer vandaag presenteren. Namens de PvdA Voorschoten ondertekende lijsttrekker Jan-Paul Middelburg het plan. “Banen voor jongeren zijn ook in Voorschoten hard nodig,” zegt hij. “Werk houdt niet op bij de gemeentegrens. Daarom werkt de PvdA Voorschoten graag met andere gemeentes en indien nodig ook landelijk samen om zo veel mogelijk kansen voor jongeren te creëren.”

De door de crisis veroorzaakte jeugdwerkloosheid is de PvdA een doorn in het oog. Mariëtte Hamer kwam recent nog naar Voorschoten om te horen en zien welke problemen in Voorschoten spelen. Zij zegt over het nu gepresenteerde plan: “De aanpak van jeugdwerkloosheid is topprioriteit. Juist in het begin van je loopbaan is het van belang dat je niet meteen op achterstand komt te staan. Onze voorstellen kunnen voor jongeren net dat kleine beetje verschil maken waardoor ze wel een baan krijgen. Dat biedt perspectief.”

De PvdA wil dat iedere gemeente een banencoach krijgt die jongeren begeleidt bij het solliciteren, maar ook actief contact zoekt met werkgevers om jongeren aan het werk te krijgen. Ook komt er geld beschikbaar om banen en stages te creëren. Jongeren met een uitkering krijgen een ‘jongerenvoucher’, waarmee werkgevers die hun een baan aanbieden tot 2500 euro tegemoetkoming in de salariskosten kunnen krijgen. Ook wil de PvdA dat iedere gemeente een stagefonds krijgt, waaruit stagekosten gedeeltelijk kunnen worden betaald. Op een participatietop kunnen per gemeente afspraken worden gemaakt met werkgevers over hoeveel banen en stages zij hier tegenover stellen. Jan-Paul Middelburg: “Laten we met elkaar en met dit plan snel aan de slag gaan om meer stages en banen voor jongeren te creëren!”

PvdA_Actieplan Stages en banen voor jongeren