Door op 3 maart 2014

PvdA Voorschoten blij met hoge score bij vergelijking Sociale Alliantie

De Sociale Alliantie Voorschoten heeft de Voorschotense
verkiezingsprogramma’s met elkaar vergeleken om te kijken hoe de
verschillende politieke partijen omgaan met de overheveling van de
(jeugd-)zorg van de rijksoverheid naar de gemeente. Het
verkiezingsprogramma van de PvdA Voorschoten komt goed uit de bus.
“Daar zijn we natuurlijk blij mee”, zegt lijsttrekker Jan-Paul
Middelburg. “Maar het gaat in eerste plaats niet om hoe ons programma
scoort. Het gaat vooral om wat we kunnen doen voor Voorschotenaren.
Wij hebben concrete plannen voor goede zorg, meer werk en voor
iedereen toegankelijke voorzieningen. Het is goed te zien dat dat
onafhankelijk bevestigd wordt.”

De Sociale Alliantie Voorschoten heeft alleen naar de
verkiezingsprogramma’s van de partijen gekeken. De PvdA Voorschoten
heeft sinds haar programma is opgesteld echter niet stilgezeten. De
partij heeft nog de nodige aanvullende plannen gelanceerd:
bijvoorbeeld voor schuldhulpverlening, voor gegarandeerde stageplekken, voor betere begeleiding van (v)mbo-scholieren die moeite
hebben hun diploma te halen tegen jeugdwerkeloosheid. Middelburg: “De
PvdA Voorschoten zit nooit stil. We hebben een enthousiast en
deskundig team dat keihard werkt om goede zorg, betere werkgelegenheid
en gelijke kansen voor iedereen in Voorschoten te realiseren.”

In het verkiezingsprogramma en in alle plannen van de PvdA Voorschoten
staan mensen centraal. “Het gaat erom dat we Voorschotenaren die dat
nodig hebben snel, goed en op maat kunnen helpen,” zegt Middelburg.
“Daarom zet de PvdA Voorschoten vol in op zorg, werk en goede
Voorschotense voorzieningen.”

De vergelijking is te vinden op http://www.voorschotenonline.nl/index.php/politiek/item/28971-sociale-alliantie-voorschoten-vergelijkt-verkiezingsprogramma-s#noredirect