Door Henk Overbosch op 27 april 2016

(3) Het kruispunt Koninklijke Marinelaan (KM-laan)

Dit kruispunt KM-laan is toe aan groot onderhoud en nieuwe riolering. Het college bevestigde dat eind 2014  in allerlei stukken, maar kreeg zijn eigen coalitiepartijen niet mee om dit werk meteen uit te voeren samen met de herstructurering kruispunt Schoolstraat-Wijngaardenlaan. Vooral de VVD lag dwars. Het later apart opstarten zou sowieso duurder zijn, terwijl voor de inwoners en de ondernemers er opnieuw veel (verkeers)overlast zou ontstaan. Het college gaf aan dat latere uitvoering minstens 150.00 euro extra zou gaan kosten. Het PvdA-pleidooi om de KM-laan meteen mee te nemen werd in januari 2015 niet gesteund door VVD, ONS en CDA. Nu eind 2015 de aanbesteding van het grote kruispunt meevalt hebben de collegepartijen, onder aanvoering van de VVD, in december 2015 gevraagd te kijken hoeveel het kost om nu ook meteen het kruispunt KM-laan mee te nemen. In politieke zin proberen de collegepartijen het beeld op te roepen dat zij nu de “redders” zijn van dit plan. Opmerkelijk is dat de VVD op 29 maart 2016 op verontwaardigde toon schriftelijke vragen stelde waarom de uitvoering van het kruispunt KM-laan binnen een jaar nu 175.000 euro duurder is. Het college wees- terecht- op de eerdere raming van 150.000 extra bij latere en aparte uitvoering. Daar is dus uiteindelijk nog 25.000 euro bijgekomen. Ook hier geldt: tel uit je verlies. Het kortzichtige en boekhoudkundige optreden van de coalitie heeft de Voorschotense gemeenschap ook hier veel extra geld gekost. Het volgen van het PvdA-voorstel had ons dus heel veel geld bespaard dat aan andere zaken besteed had kunnen worden. Deze simpele kruispunten bevestigen het beeld dat bij meerdere dossiers te zien is: de VVD kijkt vooral naar ondernemers, deregulering en rijkere buurten, het CDA kijkt vooral naar het geld en naar de positie van haar financiële wethouder die vooral wil boekhouden en ONS heeft best een sociaal hart en vindt het allemaal heel moeilijk maar delft telkens het onderspit vanwege de coalitiedwang.

Henk Overbosch

Henk Overbosch

Ik ben geboren in Zwolle in 1948. De politiek heeft altijd mijn hart gehad. Van student politicologie tot gemeentesecretaris van Voorschoten en Houten. Als inwoner geeft mij dat nu bagage en gedrevenheid om mij actief politiek te blijven inzetten voor ons mooie dorp. Ik ben meer dan 45 jaar lid van de PvdA, actief voorstander

Meer over Henk Overbosch