Topaz wil meer dan verpleeghuis zijn

11 maart 2018

Woensdag 19 februari werd de PvdA ontvangen in Foreschate, het zorgcentrum van Topaz aan de Rouboslaan in Voorschoten. André van Zuijlen, gebiedsmanager in Voorschoten gaf een uitgebreid overzicht van de ouderenzorg van Topaz in zowel Vlietwijk als Foreschate en bood een inkijkje in wat er in Voorschoten achter de schermen gebeurt of verbetering behoeft.

Na de afbouw van het voormalig Hofflanthuis in Noord Hofland en de bouw van het nieuwe centrum in Vlietwijk kwam Foreschate ook onder zijn beheer. Deze zorginstelling behoort tot één van de grootste werkgevers in ons dorp die met zo’n 250 medewerkers hulp en verzorging biedt aan ongeveer 200 ouderen. In Foreschate gaan grote dingen gebeuren. Een flinke renovatie, modernisering en een afdeling speciaal voor  tijdelijk verblijf.

Van Zuijlen vertelt dat de verandering in de zorg voor Topaz veel heeft betekent. Hij vertelt dat de verzorgings- en verpleeghuizen enkele jaren geleden allerlei maatschappelijke functies vervulden die verder gingen dan de verzorging en verpleging van de eigen bewoners. Het waren ook een soort ‘buurthuizen’ voor mensen uit de buurt. Niet alleen uit nabij gelegen aanleunwoningen, maar ook voor veel anderen uit de wijk. Er kon worden gegeten, er waren bingo-avonden, er werd sinterklaas gevierd en er waren zelfs toneelvoorstellingen. Daardoor was het een in elkaar overlopen van bewoners van de zorghuizen en buurtbewoners een ‘natuurlijk proces’. En dat was voor iedereen waardevol!

Dat is door de veranderingen in de zorg veel moeilijker geworden. André van Zuijlen vindt dat jammer, want de behoefte hieraan bestaat nog steeds. Hij ziet met spijt dat in het buurthuis – waar Topaz nauw bij betrokken is – naast Centrum Vlietwijk de brede welzijnsfunctie niet tot ontplooiing komt en dat daardoor de relatie met het zorgcentrum en de wijk te mager blijft. Het buurthuis ontbeert regie om te kunnen uitgroeien tot een heus wijkcentrum. Topaz kan dat niet doen, zegt van Zuijlen. Het gemeentebestuur en de locale welzijns organisatie (Voor Elkaar) moet hier echt aan trekken. De initiatieven en intenties zijn er, maar echt doorpakken blijkt  moeilijk in Voorschoten.

André van Zuijlen vindt dat Topaz als werkgever een brede maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft. Bijvoorbeeld door in samenwerking met GEMIVA Voorschotenaren met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt aan zinvol werk te helpen. Dit heeft voor iedereen meerwaarde.

De relatie met de gemeente is goed, maar het zou wel fijn zijn als de gemeente samen met zorginstellingen als Topaz en Florence onderzoekt hoe de wijkfunctie van deze locaties  kan worden versterkt  en hoe daarbij gebruik kan worden gemaakt van bestaande faciliteiten. Het idee van de particpatiesamenleving klinkt goed, maar initiatieven ontstaan niet vanzelf, hebben enige regie nodig en daarom is de gemeente belangrijk. De PvdA vindt dat een mooie taak voor het nieuwe college van burgemeester en wethouders

Het was een meer dan hartelijke ontvangst bij Topaz-Foreschate!