Door op 10 november 2016

Samenvatting Algemene Beschouwingen PvdA op begroting 2017 gemeente Voorschoten

 

Voorschoten – 10 november 2016.

Samenvatting van de door PvdA-fractievoorzitter Jan-Paul Middelburg uitgesproken tekst bij de Algemene Beschouwingen Begrotingsjaar 2017

De PvdA wil dat de gemeente zich meer om mensen bekommert. We moeten goed zorgen voor mensen die om zorg vragen, maar ook hulp bieden aan mensen die niet altijd uit zichzelf bij ons aankloppen: zorgmijders, mensen met bepaalde psychiatrische of andere complexe problematiek en mensen zonder vaste verblijfplaats.

De PvdA wil meer aandacht voor werkzoekenden. Niet alleen voor mensen die een uitkering van ons krijgen, maar ook voor bijvoorbeeld niet-uitkeringsgerechtigden, voor statushouders en vooral ook voor de werkzoekenden van de toekomst: wat hebben schoolverlaters straks nodig om een baan te vinden en hoe bereiden we ons daarop voor?

Een heel ander punt is onze infrastructuur en het onderhoud van de openbare ruimte. Daar mag niet op bezuinigd worden. Zo is bijvoorbeeld de Leidseweg-Noord hard toe aan een flinke opknapbeurt.

We moeten ook verantwoordelijk omgaan met het milieu. Sinds de PvdA hiertoe in 2007 het initiatief nam, is het streven naar meer duurzaamheid in gemeentelijk beleid vastgelegd. Het nieuwe milieubeleidsplan dat we in 2017 gaan opstellen, zal wat de PvdA betreft grote, meetbare ambities tonen.

Hoewel een milieustraat kan bijdragen op het gebied van milieu, vindt de PvdA dat die absoluut niet midden in de Dobbewijk thuishoort.

De PvdA had de Duivenvoordecorridor graag helemaal groen gehouden. Dat bleek helaas op geen enkele manier haalbaar. Gelukkig wordt de Duivenvoordecorridor wel een stuk opener en groener dan hij was. Toch zijn we teleurgesteld dat er niet meer mogelijk was.

De PvdA vindt het plan om in het centrum een Multifunctionele Commerciële Accommodatie te bouwen verkeerd.  De PvdA wil in plaats daarvan een culturele accommodatie. Met inspraak van begin af aan. Zo’n accommodatie bouw je immers voor je inwoners. Om dan die inwoners niet actief mee laat praten over wat ze wel en niet willen, is absurd. Het overlaten aan een zeer select aantal organisaties die samen met een commerciële ontwikkelaar een plan maken waar de raad dan straks nog “ja” tegen mag zeggen en waar inwoners niet aan te pas komen, is nog absurder.

Tot slot: de woonlastenbenadering. Een unieke Voorschotense truc, een politieke truc. Een truc om onzichtbaar te maken dat uw woonlasten worden verhoogd. Er is namelijk een voordeel in de afval- en rioollasten. Dat voordeel hoort bij u terecht te komen, maar via een extra verhoging van de OZB wordt het direct weer ingepikt. Deze truc verbergt dat het college helaas de financiën nog steeds niet zelf sluitend krijgt.

De volledige tekst van de Algemene Beschouwingen kunt u lezen bij onze rubriek standpunten.