Door Rob Lith op 14 november 2013

In memoriam Johan Visser

Vorige week ontvingen wij het bericht dat op 7 november j.l.

onze partijgenoot  JOHAN VISSER in zijn woonplaats Epse (Ov.) is overleden. Hij werd 90 jaar.

Johan  was een actieve Voorschotenaar. Oprichter van het voormalige jongerencentrum de Lindehoeve en 16 jaar lid van de gemeenteraad. Van 1986 tot 1990 was hij Wethouder Openbare Werken.

Tot op het laatst bleef hij de buitenwereld intensief volgen en zijn belangstelling voor de Partij van de Arbeid en hem bekende partijgenoten bleef onderwerp van geanimeerd gesprek.

Wij houden Johan in herinnering  als een aimabele partijgenoot, een echte sociaal-democraat en bovenal een man die grote waarde hechtte aan bestuurlijk fatsoen.

Namens bestuur en fractie van de PvdA Voorschoten,

Rob Lith
Jan-Paul Middelburg