Door op 20 november 2014

Algemene beschouwingen begroting 2015

Zorg, werk en voorzieningen

PvdA Voorschoten maakt zich zorgen

Zorgen over hoe we goede zorg voor Voorschotenaren die dat nodig hebben kunnen blijven betalen. Zorgen over hoe we hulp aan mensen die werk zoeken kunnen blijven betalen. Zorgen over hoe we onze mooie bibliotheek, ons zwembad en onze vele sport-, ontspannings- en culturele verenigingen in stand houden.

Voor al die zaken is geld nodig. En geld is steeds moeilijker te vinden binnen de gemeentelijke begroting. Dat is geen van buiten komend onheil. Het komt door keuzes die gemaakt zijn. Keuzes waar de PvdA het vaak niet mee eens was.

Bijvoorbeeld de keuze van de coalitie om miljoenen aan gemeenschapsgeld uit te geven om op het Deltaplein binnenkort de zoveelste supermarkt te verwelkomen. Tegelijkertijd wil de coalitie steeds verder bezuinigen op voorzieningen als het zwembad, de bibliotheek en de vele verenigingen die ons dorp kent. Wat de PvdA betreft zijn dit onbegrijpelijke keuzes.

Ook financieel kiest de coalitie net zoals de afgelopen jaren consequent verkeerd. Uit de begroting en uit een rapport van de onafhankelijke rekenkamercommissie blijkt dat–en dan citeren we de rekenkamercommissie–de financiële positie van de gemeente Voorschoten tot vijf jaar geleden “heel goed” was, maar de afgelopen jaren “in snel tempo [is] verslechterd en dreigt de komende jaren verder te verslechteren.” Net als de afgelopen jaren biedt het college geen echte oplossing voor dit grote probleem. Tekorten worden voor het zoveelste jaar op rij weggewerkt met een miljoenengreep uit de inmiddels bijna volledig verdwenen reserves.

Het vet is inmiddels van de botten. Als we op deze wijze doorgaan, houden we geen eens botten meer over.

Daarom doet de PvdA Voorschoten bij de begrotingsbehandeling een aantal voorstellen om de begroting te verbeteren. Zodat er ook in de toekomst voldoende geld is voor zorg, werkgelegenheid en voor de bieb, het zwembad en de vele vrijwilligers in ons dorp. Want die zaken vindt de PvdA Voorschoten belangrijk. Niet het zoveelste miljoenen verslindende prestigeproject.

Maar de PvdA Voorschoten is ook eerlijk: goede zorg, meer werk en goede voorzieningen, kosten geld. Omdat politieke keuzes de afgelopen jaren te vaak werden betaald met een hypotheek op de toekomst waar we nu de zure vruchten van plukken, wordt het nog lastig om geld te vinden. Maar als we nu kiezen om prioriteit te geven aan zorg, werk en voorzieningen kan het nog. Daar vecht de PvdA Voorschoten voor.