Sterk voor werk. Sterk voor zorg. Sterk voor Voorschoten!

Wij willen er met onze fractie voor zorgen dat onze gemeente een heerlijke gemeente is om in te wonen, te werken en te verblijven.


Hier staan wij voor

  • Actief werkgelegenheidsbeleid
  • Goede kwaliteit dienstverlening en toegang tot voorzieningen
  • Solide gemeentelijke financien

Jan-Paul Middelburg stopt met raadswerk

6 september 2017
Foto Jan-Paul Middelburg

Na bijna twaalf jaar raadslidmaatschap voor de PvdA in Voorschoten heeft Jan-Paul Middelburg (42) vanmiddag in een persoonlijk gesprek aan de raadsvoorzitter, burgemeester Bouvy-Koene, laten weten dat hij om persoonlijke redenen stopt met het raadswerk. Als alle wettelijke procedures naar verwachting worden doorlopen, zal Middelburgs opvolger, Henk Overbosch, wellicht al tijdens de raadsvergadering van donderdag

lees verder »

Geld voor armoedebestrijding is niet bestemd voor het dichten van gaten in de begroting

door Marjolijn Eshuis op 23 april 2017

De rijksoverheid heeft extra geld – de zogenaamde Klijnsma gelden – ter beschikking gesteld om armoede onder kinderen te bestrijden:  Voor Voorschoten is dat voor de komende jaren een bedrag van € 83.000 per jaar. Ongeveer 10% van de gezinnen in Nederland leeft op het bestaansminimum. In Voorschoten ligt dit percentage op 7,9%. Voor gezinnen

lees verder »

Henk Overbosch verlaat de politiek

5 april 2017

Op 4 april 2017 heeft Henk Overbosch de fractie en het bestuur van de PvdA Voorschoten laten weten zijn politiek werk direct neer te leggen. Hij stapt uit de fractie en stopt met zijn commissiewerk voor de gemeenteraad van Voorschoten. De beslissing was niet makkelijk voor Henk. De motivatie om door te gaan was weg.

lees verder »

PvdA Voorschoten zoekt kandidaat raadsleden

3 april 2017

De PvdA Voorschoten is voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 op zoek naar politiek talent. Heb je hart voor Voorschoten? Wil je je inzetten voor ons dorp? Kun je je vinden in het geluid dat de PvdA al meer dan zestig jaar in Voorschoten laat horen? Genuanceerd en kritisch opbouwend! Ook in de komende periode

lees verder »

GroenLinks en PvdA zijn blij dat het herstelplan is uitgesteld

1 april 2017

Het herstelplan voor Voorschoten wordt pas later ingediend. Er is nog teveel onbekend en de prijs van de voorgestelde bezuinigingen voor de samenleving is te hoog. GroenLinks en PvdA hebben dit al steeds betoogd. De fracties zijn blij dat de overige raadsfracties dit nu ook inzien. Ze zijn ook blij met de brief van de

lees verder »

Marit Maij komt 6 maart 2017 naar Voorschoten

5 maart 2017
Foto PvdA Marit Maij

Marit Maij, Tweede Kamerlid voor de PvdA sinds 2012, komt maandag 6 maart 2017 naar Voorschoten om deel te nemen aan het verkiezingsdebat in het Wapen van Voorschoten, Voorstraat 16. Aanvang 19.30 uur, het debat begint om 20.00 uur. De toegang is gratis maar wees er snel bij. Oud-wethouder en huidige voorzitter van de Voorschotense

lees verder »

PVDA: TWEEDE ONTSLUITING KRIMWIJK WORDT MOGELIJK NIET AANGELEGD

door Henk Overbosch op 8 februari 2017

In 2004 is er een overeenkomst gesloten tussen de gemeente en de Ontwikkelingscombinatie Park Adegeest C.V. ( hierna te noemen CV). De CV zou voor haar rekening en risico een weg aanleggen tussen de Krimwijk en de Leidseweg. In 2008 vernietigde de Raad van State het tracé vanwege onvoldoende bescherming van archeologische waarden en vanwege

lees verder »

Verkiezingsposters PvdA zijn geplakt

8 februari 2017
Foto Jan Spendel. Oud-wethouder Mieke Breunesse lijmt Lodewijk Asscher aan het gemeentebord Voorschoten.

In druilerig winterweer hebben vanmorgen Mieke Breunesse (oud-wethouder PvdA) en Jan Spendel (voorzitter PvdA Voorschoten) de verkiezingsposters op de aanplakborden van de gemeente Voorschoten aangebracht. Dat deden ze gewapend met posters van lijsttrekker Lodewijk Asscher, een trapje, emmer plaksel en een kwast. De PvdA-Voorschoten geeft daarmee de aftrap voor de ondersteuning van de campagne voor

lees verder »

PvdA wil informatie over bodemsanering voormalige Zilverfabriek

door Henk Overbosch op 15 december 2016
Foto Zilverfabriek Voorschoten

De bodem en het grondwater onder de voormalige Zilverfabriek in Voorschoten zijn vervuild met gechloreerde koolwaterstoffen. Dit probleem is al vele tientallen jaren bekend. Eind van de jaren tachtig werd naar de toenmalige inzichten besloten tot een beleid van “containment”. Dat houdt in: tegengaan dat de vervuiling zich verder verspreid. Sindsdien zijn er diverse onderzoeken

lees verder »

Voorschoten onder financieel toezicht

15 december 2016
Foto De maat is vol bij de provincie. Voorschoten financieel geen eigen baas meer in gemeentehuis

De PvdA betreurt het dat Voorschoten onder financieel toezicht van de provincie komt te staan. Het verbaast ons echter absoluut niet. En het zou niemand mogen verbazen: de PvdA en enkele andere partijen waarschuwen vanuit de raad al jaren dat ons financiële beleid onvoldoende op orde is. Ook de provincie heeft ons al meer dan

lees verder »