Sterk voor werk. Sterk voor zorg. Sterk voor Voorschoten!

Wij willen er met onze fractie voor zorgen dat onze gemeente een heerlijke gemeente is om in te wonen, te werken en te verblijven.


Hier staan wij voor

  • Actief werkgelegenheidsbeleid
  • Goede kwaliteit dienstverlening en toegang tot voorzieningen
  • Solide gemeentelijke financien

PvdA wil na 3 jaar vertraging duidelijkheid over landgoed Beresteijn

25 november 2016

In de commissie Wonen, Ruimte en Groen (WRG) van 17 november jl. heeft de PvdA gevraagd de herontwikkeling van het landgoed Beresteijn op de agenda te zetten van de commissie WRG van 12 januari 2017.   De herontwikkeling buitenplaats Beresteijn loopt al vanaf het begin van deze eeuw. In 2010 stelde het college de stedenbouwkundige

lees verder »

Samenvatting Algemene Beschouwingen PvdA op begroting 2017 gemeente Voorschoten

door Jan-Paul Middelburg op 10 november 2016

  Voorschoten – 10 november 2016. Samenvatting van de door PvdA-fractievoorzitter Jan-Paul Middelburg uitgesproken tekst bij de Algemene Beschouwingen Begrotingsjaar 2017 De PvdA wil dat de gemeente zich meer om mensen bekommert. We moeten goed zorgen voor mensen die om zorg vragen, maar ook hulp bieden aan mensen die niet altijd uit zichzelf bij ons

lees verder »

PvdA roept partijen op om goede doordenking bij indicatiestelling van de zorg

door Marjolijn Eshuis op 31 oktober 2016

In de laatste commissievergadering Mens & Samenleving dienden CDA, GL, D66 en SP een motie in om de indicatiestelling van de zorg in de gemeente voortaan anders te gaan organiseren.  De partijen baseerden zich op een rapport van de FNV, een rechterlijke uitspraak, een inspreekster en een rondje nabellen bij zorgaanbieders. In het rapport werd

lees verder »

PvdA Voorschoten staat voor u klaar op de vrijwilligersmarkt!

5 september 2016

PvdA ook aanwezig op de vrijwilligersmarkt 10 september. Zaterdag 10 september 2016 staat de fractie en het bestuur van de PvdA Voorschoten met een informatiekraam op het Treubplein. U bent van harte welkom. Wij beantwoorden graag uw vragen en schrijven uw suggesties voor onze gemeente graag op om er mee aan de slag te gaan.

lees verder »

GroenLinks, SP en PvdA: belang van het kind dient voorop te staan

3 september 2016

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is in Voorschoten een belangrijke plaats voor hulp en ondersteuning aan kinderen en jeugd.  Als er lange wachtlijsten zijn voor het CJG door te hoge werkdruk, dan moeten kinderen en gezinnen te lang op hulp wachten. Daardoor loop je het risico dat problemen verergeren.  Het college van VVD,

lees verder »

Meer Voorschotenaren in de bijstand aan het werk

30 mei 2016

Het aantal banen groeit in Nederland, de werkloosheid daalt. De cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek geven aan dat de inzet van de PvdA in het kabinet VVD-PvdA werkt en dat ons land uit de crisis komt. Binnen een jaar hebben 100 duizend mensen een baan gevonden. Het gaat weer beter met Nederland.

lees verder »

Hoe zit het met de financiële positie van de gemeente Voorschoten? Wie weet het?

door Jan Spendel op 5 mei 2016

Fractievoorzitter Jan-Paul Middelburg van PvdA Voorschoten levert scherpe kritiek op de financiën van onze gemeente. Middelburg op deze website bij “(6) Financiën”: “De financiële positie van de gemeente Voorschoten is zorgelijk. Of niet? Of toch wel? Of misschien valt het mee? Maar misschien ook weer niet?” Hij vervolgt: “Het gebrek aan inzicht in de financiën

lees verder »

(8) Ambtelijke samenwerking met Wassenaar

door Henk Overbosch op 5 mei 2016
Foto Gemeentepaal Voorschoten-Wassenaar eerste vorm van samenwerking. Foto Jan Spendel

Sinds 1 januari 2013 hebben Voorschoten en Wassenaar één gezamenlijke ambtelijke organisatie: de Werkorganisatie Duivenvoorde (WODV). Deze samenwerking zou moeten leiden tot betere dienstverlening, verminderde kwetsbaarheid en “minder meerkosten”, zo staat te lezen op de website van de WODV. De PvdA is altijd heel kritisch geweest over deze vorm van samenwerking. Naast kansen op verbeteringen

lees verder »

(7) Voorschoten en de Leidse regio

door Jan-Paul Middelburg op 5 mei 2016

Het leven houdt niet op bij de gemeentegrenzen. Velen van u werken, sporten en recreëren buiten Voorschoten. En voor ziekenhuiszorg of middelbaar (en hoger) onderwijs moet u per definitie ons dorp uit. Omgekeerd komen mensen van buiten Voorschoten ook naar ons toe voor werk, recreatie en ook voor bepaalde soorten zorg. Onze politie is tegenwoordig

lees verder »

(6) Financiën

door Jan-Paul Middelburg op 5 mei 2016
Foto Is financiën gemeente Voorschoten wel in orde? Foto Jan Spendel

De financiële positie van de gemeente Voorschoten is zorgelijk. Of niet? Of toch wel? Of misschien valt het mee? Maar misschien ook weer niet? De raad en daarmee ook de PvdA-fractie weet het eigenlijk niet. We kunnen het niet weten. Iedere keer dat we “informatie” van het college krijgen, horen we iets anders. Hoogte-, of

lees verder »