Sterk voor werk. Sterk voor zorg. Sterk voor Voorschoten!

Wij willen er met onze fractie voor zorgen dat onze gemeente een heerlijke gemeente is om in te wonen, te werken en te verblijven.


Hier staan wij voor

  • Actief werkgelegenheidsbeleid
  • Goede kwaliteit dienstverlening en toegang tot voorzieningen
  • Solide gemeentelijke financien

PvdA wil informatie over bodemsanering voormalige Zilverfabriek

15 december 2016
Foto Zilverfabriek Voorschoten

De bodem en het grondwater onder de voormalige Zilverfabriek in Voorschoten zijn vervuild met gechloreerde koolwaterstoffen. Dit probleem is al vele tientallen jaren bekend. Eind van de jaren tachtig werd naar de toenmalige inzichten besloten tot een beleid van “containment”. Dat houdt in: tegengaan dat de vervuiling zich verder verspreid. Sindsdien zijn er diverse onderzoeken

lees verder »

Voorschoten onder financieel toezicht

15 december 2016
Foto De maat is vol bij de provincie. Voorschoten financieel geen eigen baas meer in gemeentehuis

De PvdA betreurt het dat Voorschoten onder financieel toezicht van de provincie komt te staan. Het verbaast ons echter absoluut niet. En het zou niemand mogen verbazen: de PvdA en enkele andere partijen waarschuwen vanuit de raad al jaren dat ons financiële beleid onvoldoende op orde is. Ook de provincie heeft ons al meer dan

lees verder »

PvdA Voorschoten: geen afvalbrengstation in woonwijk

11 december 2016

De PvdA Voorschoten is treurig dat de gemeente zware en op het oog ook misleidende termen heeft gebruikt in de communicatie met de bewoners van de Dobbewijk over het afvalbrengstation dat daar misschien komt.  Eerst stelde het college van B&W dat er “na uitvoerig of grondig onderzoek en langdurige analyse” besloten is dat de locatie Dobbewijk

lees verder »

PvdA wil na 3 jaar vertraging duidelijkheid over landgoed Beresteijn

25 november 2016

In de commissie Wonen, Ruimte en Groen (WRG) van 17 november jl. heeft de PvdA gevraagd de herontwikkeling van het landgoed Beresteijn op de agenda te zetten van de commissie WRG van 12 januari 2017.   De herontwikkeling buitenplaats Beresteijn loopt al vanaf het begin van deze eeuw. In 2010 stelde het college de stedenbouwkundige

lees verder »

Samenvatting Algemene Beschouwingen PvdA op begroting 2017 gemeente Voorschoten

door Jan-Paul Middelburg op 10 november 2016

  Voorschoten – 10 november 2016. Samenvatting van de door PvdA-fractievoorzitter Jan-Paul Middelburg uitgesproken tekst bij de Algemene Beschouwingen Begrotingsjaar 2017 De PvdA wil dat de gemeente zich meer om mensen bekommert. We moeten goed zorgen voor mensen die om zorg vragen, maar ook hulp bieden aan mensen die niet altijd uit zichzelf bij ons

lees verder »

PvdA roept partijen op om goede doordenking bij indicatiestelling van de zorg

door Marjolijn Eshuis op 31 oktober 2016

In de laatste commissievergadering Mens & Samenleving dienden CDA, GL, D66 en SP een motie in om de indicatiestelling van de zorg in de gemeente voortaan anders te gaan organiseren.  De partijen baseerden zich op een rapport van de FNV, een rechterlijke uitspraak, een inspreekster en een rondje nabellen bij zorgaanbieders. In het rapport werd

lees verder »

PvdA Voorschoten staat voor u klaar op de vrijwilligersmarkt!

5 september 2016

PvdA ook aanwezig op de vrijwilligersmarkt 10 september. Zaterdag 10 september 2016 staat de fractie en het bestuur van de PvdA Voorschoten met een informatiekraam op het Treubplein. U bent van harte welkom. Wij beantwoorden graag uw vragen en schrijven uw suggesties voor onze gemeente graag op om er mee aan de slag te gaan.

lees verder »

GroenLinks, SP en PvdA: belang van het kind dient voorop te staan

3 september 2016

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is in Voorschoten een belangrijke plaats voor hulp en ondersteuning aan kinderen en jeugd.  Als er lange wachtlijsten zijn voor het CJG door te hoge werkdruk, dan moeten kinderen en gezinnen te lang op hulp wachten. Daardoor loop je het risico dat problemen verergeren.  Het college van VVD,

lees verder »

Meer Voorschotenaren in de bijstand aan het werk

30 mei 2016

Het aantal banen groeit in Nederland, de werkloosheid daalt. De cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek geven aan dat de inzet van de PvdA in het kabinet VVD-PvdA werkt en dat ons land uit de crisis komt. Binnen een jaar hebben 100 duizend mensen een baan gevonden. Het gaat weer beter met Nederland.

lees verder »

Hoe zit het met de financiële positie van de gemeente Voorschoten? Wie weet het?

door Jan Spendel op 5 mei 2016

Fractievoorzitter Jan-Paul Middelburg van PvdA Voorschoten levert scherpe kritiek op de financiën van onze gemeente. Middelburg op deze website bij “(6) Financiën”: “De financiële positie van de gemeente Voorschoten is zorgelijk. Of niet? Of toch wel? Of misschien valt het mee? Maar misschien ook weer niet?” Hij vervolgt: “Het gebrek aan inzicht in de financiën

lees verder »