Sterk voor werk. Sterk voor zorg. Sterk voor Voorschoten!

Wij willen er met onze fractie voor zorgen dat onze gemeente een heerlijke gemeente is om in te wonen, te werken en te verblijven.


Hier staan wij voor

  • Actief werkgelegenheidsbeleid
  • Goede kwaliteit dienstverlening en toegang tot voorzieningen
  • Solide gemeentelijke financien

PvdA Voorschoten staat voor u klaar op de vrijwilligersmarkt!

5 september 2016

PvdA ook aanwezig op de vrijwilligersmarkt 10 september. Zaterdag 10 september 2016 staat de fractie en het bestuur van de PvdA Voorschoten met een informatiekraam op het Treubplein. U bent van harte welkom. Wij beantwoorden graag uw vragen en schrijven uw suggesties voor onze gemeente graag op om er mee aan de slag te gaan.

lees verder »

GroenLinks, SP en PvdA: belang van het kind dient voorop te staan

3 september 2016

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is in Voorschoten een belangrijke plaats voor hulp en ondersteuning aan kinderen en jeugd.  Als er lange wachtlijsten zijn voor het CJG door te hoge werkdruk, dan moeten kinderen en gezinnen te lang op hulp wachten. Daardoor loop je het risico dat problemen verergeren.  Het college van VVD,

lees verder »

Meer Voorschotenaren in de bijstand aan het werk

30 mei 2016

Het aantal banen groeit in Nederland, de werkloosheid daalt. De cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek geven aan dat de inzet van de PvdA in het kabinet VVD-PvdA werkt en dat ons land uit de crisis komt. Binnen een jaar hebben 100 duizend mensen een baan gevonden. Het gaat weer beter met Nederland.

lees verder »

Hoe zit het met de financiële positie van de gemeente Voorschoten? Wie weet het?

door Jan Spendel op 5 mei 2016

Fractievoorzitter Jan-Paul Middelburg van PvdA Voorschoten levert scherpe kritiek op de financiën van onze gemeente. Middelburg op deze website bij “(6) Financiën”: “De financiële positie van de gemeente Voorschoten is zorgelijk. Of niet? Of toch wel? Of misschien valt het mee? Maar misschien ook weer niet?” Hij vervolgt: “Het gebrek aan inzicht in de financiën

lees verder »

(8) Ambtelijke samenwerking met Wassenaar

door Henk Overbosch op 5 mei 2016
Foto Gemeentepaal Voorschoten-Wassenaar eerste vorm van samenwerking. Foto Jan Spendel

Sinds 1 januari 2013 hebben Voorschoten en Wassenaar één gezamenlijke ambtelijke organisatie: de Werkorganisatie Duivenvoorde (WODV). Deze samenwerking zou moeten leiden tot betere dienstverlening, verminderde kwetsbaarheid en “minder meerkosten”, zo staat te lezen op de website van de WODV. De PvdA is altijd heel kritisch geweest over deze vorm van samenwerking. Naast kansen op verbeteringen

lees verder »

(7) Voorschoten en de Leidse regio

door Jan-Paul Middelburg op 5 mei 2016

Het leven houdt niet op bij de gemeentegrenzen. Velen van u werken, sporten en recreëren buiten Voorschoten. En voor ziekenhuiszorg of middelbaar (en hoger) onderwijs moet u per definitie ons dorp uit. Omgekeerd komen mensen van buiten Voorschoten ook naar ons toe voor werk, recreatie en ook voor bepaalde soorten zorg. Onze politie is tegenwoordig

lees verder »

(6) Financiën

door Jan-Paul Middelburg op 5 mei 2016
Foto Is financiën gemeente Voorschoten wel in orde? Foto Jan Spendel

De financiële positie van de gemeente Voorschoten is zorgelijk. Of niet? Of toch wel? Of misschien valt het mee? Maar misschien ook weer niet? De raad en daarmee ook de PvdA-fractie weet het eigenlijk niet. We kunnen het niet weten. Iedere keer dat we “informatie” van het college krijgen, horen we iets anders. Hoogte-, of

lees verder »

(5) De regionale retailvisie, de winkelstrip Van Beethovenlaan/Adegeest en Van der Valk

door Henk Overbosch op 27 april 2016
Foto Jan Spendel

In de verkiezingscampagne van begin 2014 heeft de PvdA zich sterk gemaakt voor het behoud en versterking van de winkelstrip Van Beethovenlaan/Adegeest, ook omdat er in deze wijk veel ouderen wonen. Ook over dit onderwerp hebben wij een aparte folder in de wijk verspreid en hebben we met winkeliers en bewoners gesproken. Op 4 februari

lees verder »

(4) De herstructurering van de ventweg bij slagerij Arbouw

door Henk Overbosch op 27 april 2016
Foto Fietser moeten straks over dit smal parkeerterrein. Pas op voor achteruit rijdende automobilisten! Foto Jan Spendel

In de verkiezingscampagne van begin 2014 heeft de PvdA zich sterk gemaakt voor een herstructurering waarbij het bestaande vrije doorgaande fietspad behouden zou blijven. Er lag een voorstel om aansluitend aan de stoep een doorgaand fietspad te maken in combinatie met naast dat fietspad visgraatparkeren van de auto’s. De PvdA heeft aparte folders verspreid in

lees verder »

(3) Het kruispunt Koninklijke Marinelaan (KM-laan)

door Henk Overbosch op 27 april 2016

Dit kruispunt KM-laan is toe aan groot onderhoud en nieuwe riolering. Het college bevestigde dat eind 2014  in allerlei stukken, maar kreeg zijn eigen coalitiepartijen niet mee om dit werk meteen uit te voeren samen met de herstructurering kruispunt Schoolstraat-Wijngaardenlaan. Vooral de VVD lag dwars. Het later apart opstarten zou sowieso duurder zijn, terwijl voor

lees verder »