Sterk voor werk. Sterk voor zorg. Sterk voor Voorschoten!

Wij willen er met onze fractie voor zorgen dat onze gemeente een heerlijke gemeente is om in te wonen, te werken en te verblijven.


Hier staan wij voor

  • Actief werkgelegenheidsbeleid
  • Goede kwaliteit dienstverlening en toegang tot voorzieningen
  • Solide gemeentelijke financien

Toestemming uitbreiding Paviljoen Deltaplein nog steeds onhelder

door Henk Overbosch op 16 november 2017
Foto Henk Overbosch: “Dit onderwerp geeft in Voorschoten aanleiding tot diverse geruchten over de rol van ambtenaren, wethouders, het college, de raad en het betrokken bedrijf. Ook hoor ik regelmatig dat het in Voorschoten niet zou kloppen met de rechtsgelijkheid. Het is daarom in ieders belang de volledige toedracht boven tafel te krijgen.

In de commissie Burger en Bestuur van 26 oktober stelde de PvdA de vraag wie het besluit heeft genomen over de uitbreiding  van het paviljoen Deltaplein met bijna 40 %. Henk Overbosch meldde dat hij in de besluitenlijsten van het college hierover niets heeft kunnen vinden. Deze belangrijke vraag werd in de commissie niet beantwoord.

lees verder »

Teleurstellende begroting gemeente Voorschoten

door Henk Overbosch op 11 november 2017
Foto “Zelfs het indienen van een financieel-technisch solide alternatieve begroting van de PvdA met andere politieke keuzen werd tevoren ernstig ontraden.”

Op 9 november vond de begrotingsbehandeling plaats van de gemeente Voorschoten. De snoeiharde begroting bevat veel bezuinigingen en verhogingen van inkomsten. De ozb voor woningen gaat met 27 % omhoog en de ozb voor niet-woningen met 8%. Tegelijk worden in 2021 de subsidies ingetrokken voor het zwembad en het cultureel centrum, wordt  er bezuinigd op

lees verder »

PvdA roept andere fracties op tot samenwerken

door Henk Overbosch op 29 oktober 2017
Foto Foto Henk Overbosch

De PvdA heeft op 25 oktober  een alternatieve en sluitende gemeentebegroting gepresenteerd met de titel “Voorschoten verdient beter”. Noodzakelijk omdat de begroting van B&W een document is waarin boekhouden centraal staat, op belangrijke voorzieningen wordt bezuinigd, kwetsbare Voorschotenaren worden getroffen en veel voorstellen nauwelijks worden onderbouwd.  Het gemeentebestuur heeft de afgelopen jaren veel  meer uitgegeven

lees verder »

Paviljoen Hudson in strijd met bestemmingsplan

28 oktober 2017

Raadslid Henk Overbosch (PvdA) heeft het college een aantal vragen gesteld over wie akkoord is gegaan met het verzoek van de firma Niersman een aantal wijzigingen aan het paviljoen toe te staan, waaronder het vergroten van de kelder. De raad heeft in juni 2013 het bestemmingsplan Deltaplein vastgesteld met een paviljoen van twee verdiepingen: 210

lees verder »

Voorschoten verdient beter!

25 oktober 2017

Het gemeentebestuur heeft de afgelopen jaren 75 miljoen meer uitgegeven dan ontvangen. De provincie heeft Voorschoten onder financieel toezicht gesteld en eist terecht financieel herstel. In de nieuwe (meerjaren)begroting 2018-2021 komen B&W met ingrijpende voorstellen. Kwetsbare Voorschotenaren worden getroffen. Op belangrijke voorzieningen wordt bezuinigd. Sommige voorstellen worden nauwelijks onderbouwd. Daarom presenteert de PvdA een alternatieve

lees verder »

Alternatieve programmabegroting Voorschoten 2018 – 2021

25 oktober 2017

Voorschoten verdient beter! Alternatieve programmabegroting Voorschoten 2018 – 2021 Fractie PvdA Voorschoten 25 oktober 2017 Inleiding De gemeente Voorschoten heeft de afgelopen jaren 75 miljoen meer uitgegeven dan er binnen is gekomen. Omdat de structurele baten niet toereikend waren om de structurele lasten te dekken, is Voorschoten onder financieel toezicht van de provincie geplaatst. De

lees verder »

PvdA vindt rapport Rekenkamercommissie eenzijdig en onvolledig

30 september 2017

In de raadsvergadering van 28 september werd het rapport van de Rekenkamercommissie behandeld over de 75 miljoen euro die Voorschoten meer heeft uitgegeven dan ontvangen.  Henk Overbosch, net geïnstalleerd als PvdA-raadslid, gaf aan het rapport van de Rekenkamercommissie (RKC)  op onderdelen wel te herkennen, maar het eenzijdig te vinden en daardoor onvolledig. Al een klein

lees verder »

Afscheid van Jan-Paul en installatie van Henk in de raad

door Jan Spendel op 30 september 2017

Tijdens de raadsvergadering donderdag 28 september 2017 is formeel afscheid genomen van Jan-Paul Middelburg en werd Henk Overbosch als zijn plaatsvervanger officieel geïnstalleerd. Jan-Paul kreeg tijdens zijn afscheid veel waardering en dank voor zijn jarenlange gedegen werk als raadslid van de gemeente Voorschoten. Op zijn beurt bedankte Jan-Paul iedereen rondom hem heen die het hem

lees verder »

PvdA-vragen van Henk Overbosch aan Rekenkamer over financiële positie Voorschoten

22 september 2017
Foto PvdA

Komend raadslid Henk Overbosch (PvdA) en opvolger van vertrekkend raadslid Jan-Paul Middelburg heeft gisteren toestemming gekregen om alvast schriftelijk een aantal vragen in te dienen over het rapport van de Rekenkamer met betrekking tot de financiële positie van Voorschoten periode 2002-2017 voor behandeling in de commissievergadering Burger en Bestuur van 21 september 2017. Op deze

lees verder »

Jan-Paul Middelburg stopt met raadswerk

6 september 2017
Foto Jan-Paul Middelburg

Na bijna twaalf jaar raadslidmaatschap voor de PvdA in Voorschoten heeft Jan-Paul Middelburg (42) vanmiddag in een persoonlijk gesprek aan de raadsvoorzitter, burgemeester Bouvy-Koene, laten weten dat hij om persoonlijke redenen stopt met het raadswerk. Als alle wettelijke procedures naar verwachting worden doorlopen, zal Middelburgs opvolger, Henk Overbosch, wellicht al tijdens de raadsvergadering van donderdag

lees verder »