3 maart 2013

Jaaroverzicht PvdA-fractie 2012

De fractie heeft zich in 2012 ingezet voor betere dienstverlening aan al onze inwoners en extra aandacht voor mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben, sterker financieel beleid en meer inzicht in de besteding van gemeenschapsgeld, het voorkomen dat de Rijnlandroute Voorschoten doorsnijdt, beter groen- en wegenonderhoud, het behoud van voorzieningen als het zwembad, de bibliotheek en goede ondersteuning van de vele verenigingen en vrijwilligers die Voorschoten een mooi dorp maken. Hoewel dit geen volledig overzicht is van het werk dat Teun, Henk, Bruno, Jan, Esmee, Matthijs en Jan-Paul, regelmatig met de nodige ondersteuning van diverse partijgenoten, in 2012 hebben gedaan, geeft de fractie graag een beknopt overzicht met van een aantal successen en van een aantal zaken waar we ons hard voor maakten, maar die het niet hebben gehaald. In 2013 gaan we met vereende krachten door!Jaaroverzicht PvdA 2012