1 april 2017

GroenLinks en PvdA zijn blij dat het herstelplan is uitgesteld

Het herstelplan voor Voorschoten wordt pas later ingediend. Er is nog teveel onbekend en de prijs van de voorgestelde bezuinigingen voor de samenleving is te hoog. GroenLinks en PvdA hebben dit al steeds betoogd. De fracties zijn blij dat de overige raadsfracties dit nu ook inzien. Ze zijn ook blij met de brief van de burgemeester die hun denklijn ondersteunt.

Uitvoering van het herstelplan zou grote gevolgen hebben. De sterke samenleving die Voorschoten is, zou beschadigd worden door het wegvallen van subsidies voor clubs en verenigingen.  Ook zouden zwembad en kinderboerderij moeten sluiten.

PvdA en GroenLinks hebben wel gepleit voor een besluit om nu alvast de ozb iets te verhogen. Dit zou rust kunnen brengen in de samenleving: wethouder Binnendijk gaf immers aan dat clubs en verenigingen om kunnen vallen vanwege bezuinigingen uit het herstelplan. En nu een verhoging van de ozb afspreken zou ook getuigen van daadkracht. Helaas kregen we hiervoor geen steun in de raad.

GroenLinks en PvdA waren onder de indruk van de inbreng van burgers van Voorschoten en bepleiten nadrukkelijk het gezamenlijk optrekken van burgers en bestuur om tot een herstelplan met optimaal draagvlak te komen.

En nu aan de slag met burgerparticipatie, keuzes maken en zaken op orde brengen!