Ad de Graaf lijsttrekker PvdA Voorschoten stelt zich voor

3 december 2017

Op 29 november heeft de PvdA Ad de Graaf gekozen als lijsttrekker van de PvdA Voorschoten voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. Hij stelt zich hieronder aan u voor.

Wie is Ad de Graaf?

In 1951 ben ik in Den Haag geboren. Opgegroeid in het Laakkwartier studeerde ik sociologie in Leiden. Daarna ging ik in Amsterdam werken in het vormingswerk voor werkende jongeren. Weer later vertrok ik naar de HBO-raad die nu Vereniging Hogescholen heet. Begonnen als beleidsadviseur, geëindigd als directeur. In 1981 verhuisde ik naar Voorschoten. Sommige Voorschotenaren weten misschien nog dat ik medeoprichter was van onze jeu-de-boulesvereniging en dat ik voorzitter van het bestuur van de Nutsschool ben geweest.

Iemands verleden zegt iets over wat iemand beweegt. Ik heb jarenlang met veel voldoening en plezier gewerkt bij de landelijke vereniging van hogescholen. Het hbo fungeert  als ‘emancipatiemotor’ voor veel studenten die als eerste van hun familie naar het hoger onderwijs gaan. Dat is nog steeds zo.  Toegankelijkheid en kwaliteit zijn sleutelwoorden. Goede relaties met ondernemersorganisaties, ministeries en politiek zijn onmisbaar om iets te bereiken.

Ik ben het oneens met diegenen die zeggen dat gelijke kansen en emancipatie geen onderwerpen van deze tijd meer zijn.  Kom uit je Voorschotense bubbel, kijk om je heen. Zo´n brede blik is ook nodig om bijvoorbeeld te begrijpen dat werkgelegenheid en ondernemerschap veel meer met elkaar te maken hebben dan sommigen denken. Zonder actief ondernemerschap staat de werkgelegenheid onder druk, zonder betrokken werknemers komt een onderneming niet tot bloei.

Zorgen maak ik me over het cynisme dat veel mensen over de politiek hebben.  Er wordt veel over elkaar gesproken en niet met elkaar. Bij politici zie je soms dat beelden en niet de werkelijkheid hun politieke keuzes bepalen. En dat leidt, ook in Voorschoten, tot cynisme: ‘ze weten niet waar ze het over hebben’. Dat cynisme wordt nog eens versterkt als sommige Voorschotense partijen op dag 1 besluiten te stoppen met de subsidie van het zwembad, en op dag 2 schrijven dat ze zich hard maken voor het behoud van het zwembad.

Wat wil ik gaan doen?

In de nieuwe gemeenteraad wil ik allereerst het gesprek starten over een nieuwe meerjarenbegroting voor 2019 en de jaren daarna. Dat is noodzakelijk omdat B en W met de huidige coalitie van VVD, CDA en ONS Voorschoten samen met D66 hebben besloten te bezuinigen op allerlei voorzieningen. Tegelijkertijd moeten Voorschotenaren meer gaan betalen voor paspoorten, vergunningen en rijbewijzen en worden de OZB tarieven op het eigen huis fors verhoogd. Het extra geld gaat dan naar het aflossen van de schulden ontstaan door jarenlang financieel wanbeleid. Je mag meer betalen, maar krijgt er minder voor terug!

Dat moet echt anders! Het kan ook anders, dat heeft de PvdA in een alternatieve begroting laten zien. Onze begroting is solide en zorgt ook voor een afname van de schulden. Je kunt hier meer over lezen in onze alternatieve begroting ‘Voorschoten verdient beter’ en in ons verkiezingsprogramma dat over enkele weken zal worden gepresenteerd.