Commissielid Mens & Samenleving en Wonen, Ruimte & Groen

Marjolijn Eshuis

Marjolijn Eshuis

Wij verhuisden als gezin eind jaren zestig van Den Haag naar Noord-Hofland, toen de nieuwste wijk in Voorschoten. Van een flat in Mariahoeve naar een huis met een tuin. Ik groeide er gelukkig op, samen met mijn broers en zus. We gingen naar het Kompas en schaatsten op de Wetering. Langzaamaan zagen we de wijk zich verder ontwikkelen. Waar we eerst door het weiland naar de Wetering liepen, volgde later een weg.

Ik studeerde sociologie en ontwikkelingssociologie in Leiden, en werkte vijf jaar voor de Verenigde Naties. In China voor Bevolkingsfonds (UNFPA), en in Nicaragua voor de Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO). En nog altijd ben ik actief in de internationale samenwerking.

Ik werk(te) via lokale organisaties aan het verbeteren van de verhoudingen tussen groepen in conflictsituaties, zoals tussen moslims en christenen in Pakistan. En aan een sterkere positie van achtergestelde groepen, zoals kastelozen en vrouwen in India. Aan de lobby voor betere wetgeving en betere uitvoering daarvan, onder andere door gemeenteambtenaren.

Mijn ervaring met het werken met achtergestelde groepen, én met uiteenlopende belangen zet ik in bij het gemeenteraadswerk. Met oog voor de verschillende wensen probeer ik bruggen te slaan en te zoeken naar win-win situaties.

  • Hoe kunnen we bijvoorbeeld tegemoetkomen aan de wens van veel Voorschotenaren om in de buurt te kunnen blijven zwemmen, rekening houdend met de financiële situatie?
  • En, hoe kunnen we met elkaar werken aan een samenleving waarin jong en oud zoveel mogelijk meedoen? En, waar dat (tijdelijk) niet mogelijk is, als gemeente en als samenleving elkaar een helpende hand bieden?
  • Hoe kunnen we de kennis en ervaring van de inwoners zo goed mogelijk inzetten om te komen tot kwalitatief goede en gedragen besluitvorming?

 

De afgelopen jaren heb ik hierbij regelmatig aandacht gevraagd voor het eerst goed doordenken van problemen en niet te snel conclusies trekken (is er een probleem, hoe groot is het, is het structureel, wat zijn mogelijke oplossingen, zijn die uitvoerbaar en doeltreffend?). Zodat we als gemeente onze tijd en middelen zo goed en zo slim mogelijk inzetten.

De komende periode zet ik mij graag in om samen met u als PvdA-leden, de fractie, organisaties, inwoners en politieke partijen huidige uitdagingen aan te gaan zoals de bestuurlijke toekomst van Voorschoten en het toewerken naar een CO2-neutrale gemeente.