Voorzitter en waarnemend penningmeester

Jan Spendel

Jan Spendel

Over Jan Spendel

Jan Spendel (1953) is sinds november 2014 weer terug als bestuurslid voor de PvdA-afdeling Voorschoten. In de jaren 2004-2014 was hij voor de PvdA actief in de lokale politiek: bijna acht jaar als raadslid en tien jaar als commissielid. Sinds 23 september 2015 is hij duo-lid van het Hoogheemraadschap van Rijnland.

Vanaf 25 oktober 2016 is Jan Spendel voorzitter en waarnemend penningmeester van de PvdA-afdeling Voorschoten.

Wat zijn je drijfveren?
Met mijn ervaring, idealisme en realisme wil ik een bijdrage leveren aan een sterk lokaal PvdA. Mijn idealen zijn verweven met het sociaal democratisch gedachtegoed. En daarbij hoort een sterk bestuur als basis voor succes. Daar wil ik mijn steentje aan bijdragen.

Wat wil je tot stand brengen?
Ik wil mij inzetten voor een actieve afdeling om daarmee de bevolking van Voorschoten te laten zien waar wij als partij voor staan. Wil dat bereiken samen met de PvdA-fractie in de raad. De PvdA moet in het jaar 2018 weer sterk terugkomen in de raad en deelnemen aan een coalitie en een wethouder leveren. Pas dan kunnen wij optimaal onze idealen en voornemens realiseren.

Ik sta welwillend maar kritisch tegenover de drie decentralisaties in het sociale domein: werk, jeugd en zorg. De gemeente Voorschoten krijgt van het rijk daarvoor minder geld. Er zal er slimmer gewerkt moeten worden, zoals meer maatwerk en hulp daar waar het echt nodig is. Afbreuk van noodzakelijke sociale voorzieningen moet voorkomen worden. De dienstverlening aan de burger kan en moet goed blijven. Of nog beter, beter worden.

Vertrouwen op de kracht van het individu is goed. Maar besef dan wel dat niet iedereen voldoende is toegerust om zelfstandig overeind te blijven in onze veeleisende samenleving. Daar waar de sociale samenhang ontbreekt, moet er een betrokken overheid zijn die mensen opvangt en ze de kans te geeft om weer op eigen kracht te komen. De overheid als vangnet. Of nog beter een vangnet met een veer (trampoline) die de burgers weer zelfredzaam laat worden.

Wat is je beroep?
Ik ben Adviseur Werk bij UWV Werkbedrijf Regio Haaglanden en gespecialiseerd in het activeren en motiveren van werkzoekenden (WW) gedurende de eerste drie maanden van hun zoektocht naar werk. Daarbij zet ik in op “Wie ben je?”, “Wat kun je?” en “Wat wil je?”. Mijn motto is “wie weet wat hij/zij voor werk zoekt, zal dat eerder vinden”. Het gaat om weten wat je wilt en daarop focussen.

Wat doe je in je vrije tijd?
In mijn vrije tijd beoefen ik genealogie (familiekunde), naamkunde en geschiedenis. En zo nu en dan pak ik mijn rust door wat te tokkelen op mijn klassieke gitaar.