Kandidaat 2018

Hubert Mooiman

Hubert Mooiman

Over Hubert Mooiman

Mijn naam is Hubert Mooiman, ik ben in 1997 in Voorschoten geboren en ik woon hier nog steeds met veel plezier. Ik ben derdejaars-student Klassieke Talen en Culturen aan de Leidse universiteit. Daarnaast ben ik dit jaar begonnen met de studie Duitse Taal en Cultuur aan dezelfde universiteit. Binnen de universiteit ben ik werkzaam in een medezeggenschapsorgaan en voer ik commissiewerk uit voor mijn studievereniging. Dit commissiewerk is zeer afwisselend: zo werk ik mee aan de herziening van de statuten van onze vereniging, maar ik ben bijvoorbeeld ook betrokken bij de organisatie van een toneelopvoering. Buiten de universiteit ben ik natuurlijk te vinden in het Leidse studentenleven, maar ik houd me ook bezig met serieuzere zaken. Zo ben ik bijvoorbeeld algemeen bestuurslid van het Nederlands Klassiek Verbond, een organisatie die zich bezig houdt met de promotie van de klassieke oudheid.

Ruim een jaar geleden heb ik me als lid ingeschreven bij de Partij van de Arbeid, omdat de diversiteit, openheid en gelijkheid binnen deze partij me erg aanspreken. Hoewel ik in eerste instantie niet de ambitie had om politiek actief te worden, heb ik het afgelopen jaar een beetje mogen proeven aan de lokale politiek. Ik merkte dat ik in deze periode inhoudelijk geïnteresseerd raakte in de gemeentepolitiek. Mede dankzij het enthousiasme van Bruno van Dunné en Jan-Paul Middelburg heb ik toen besloten me kandidaat te stellen voor een plek op de lijst. Ik hoop dat ik de komende tijd mijn steentje bij kan dragen aan een efficiënte en goed functionerende PvdA en aan een kansrijk Voorschoten, en dat ik de diversiteit, openheid en gelijkheid die ik binnen de partij ervaar, ook naar buiten kan helpen uitdragen!