De PvdA Voorschoten is op zoek naar jou!

Door Jan Spendel op 10 oktober 2018

Heb jij belangstelling voor de lokale politiek? Voel jij je thuis in de sociaal-democratie en kun jij het sociaal-democratische gedachtegoed uitdragen? Ben je degelijk, gedreven, creatief en jong van geest? Is het antwoord daarop JA? Dan zijn wij op zoek naar jou!

De PvdA-Voorschoten zoekt:

een voorzitter; een secretaris; penningmeester en 2 algemene bestuursleden die belangrijke taken in portefeuille kunnen hebben zoals ledenwerving en webmaster.

Vacature VOORZITTER

De voorzitter, doch ook alle andere bestuursleden, onderhouden het contact met de leden en bewaken dat ook de politieke functionarissen terugkoppelen naar de leden. Dat kan o.a. door ledenbijeenkomsten en themabijeenkomsten (veelal ook voor niet-leden bedoeld). Voorzitter, secretaris en penningmeester zorgen voor de dagelijkse gang van zaken, ook waar het gaat om contacten naar buiten (netwerk) en hebben een bewakende functie waar het gaat om de uitvoering van gemaakte afspraken.

De voorzitter leidt de bestuursvergaderingen en de reguliere ledenvergaderingen.

Vacature SECRETARIS

De organisatie, voorbereiding en verslaglegging van de bestuursvergaderingen en de algemene ledenvergaderingen zijn de verantwoordelijkheid van de secretaris. De jaarplanning en het jaarverslag worden tevens verzorgd door deze functionaris. Daarnaast vervult de secretaris algemene bestuurstaken conform de binnen het bestuur afgesproken taakverdeling.

Vacature PENNINGMEESTER

De penningmeester verzorgt de boekhouding, de betalingen en de financiële administratie van de afdeling. Hij maakt daarbij gebruik van het boekhoudkundig systeem van de PvdA. Hierover legt de penningmeester verantwoording af aan de algemene ledenvergadering.

Vacature ALGEMEEN BESTUURSLID (LEDEN MET PORTEFEUILLE)

Naast de drie bovengenoemde functies, wordt ook naar bestuursleden gezocht die een specifieke bijdrage kunnen leveren aan het functioneren van de afdeling. Dat kan zijn op het gebied van betrokkenheid van leden en inwoners, speciale aandacht voor een bepaald thema of een andere kennis of vaardigheid die in het bijzonder bijdraagt aan het bestuur als goed samengesteld team.

 

Procedure

Meld je aan voor een bestuursfunctie. Doe dat voor 14 november 2018. Bel naar 071 5618627 of stuur een e-mail  naar jan.spendel@planet.nl

Ook niet-leden kunnen zich aanmelden voor een bestuursfunctie. Het is dan wel nodig om lid te worden.

Het bestuur maakt kennis met de kandidaten, neemt een besluit en doet een voorstel aan de Algemene ledenvergadering (ALV) op dinsdag 27 november 2018. Het is aan de ALV om het nieuwe bestuur te kiezen.

Voor nadere vragen over het profiel of de procedure kunt u zich wenden tot het bestuur, Jan Spendel 071 5618627

 

 

Jan Spendel

Jan Spendel

Jan Spendel (1953) is sinds november 2014 weer terug als bestuurslid voor de PvdA-afdeling Voorschoten. In de jaren 2004-2014 was hij voor de PvdA actief in de lokale politiek: bijna acht jaar als raadslid en tien jaar als commissielid. Sinds 23 september 2015 is hij duo-lid van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Van 25 oktober 2016

Meer over Jan Spendel