Een Zorgzaam Voorschoten

De PvdA Voorschoten wil:

  • met inwoners werken aan een verbonden samenleving waaraan iedereen kan deelnemen;
  • kwalitatief goede Inzet van middelen voor zorg, werk en jeugdhulp, op basis van behoeften;
  • aandacht voor digibeten en laaggeletterden met project Taal & Digitaal.