Een Uitdagend Voorschoten

De PvdA Voorschoten wil:

  • werkgelegenheid en ondernemerschap in samenhang stimuleren;
  • behoud van het cultureel-maatschappelijke voorzieningenniveau (cultuur & sport);
  • onderzoek naar één multifunctioneel cultureel centrum.