Een Kansrijk Voorschoten

De PvdA Voorschoten wil:

  • inwoners eerder en meer betrekken bij gemeentebeleid;
  • een kritische blik naar mogelijke gemeentelijke herindeling;
  • gezonde gemeentefinanciën.