Een Duurzaam Voorschoten

De PvdA Voorschoten wil:

  • 30% sociale woningbouw, duurzaam gebouwd;
  • een CO2-neutrale gemeente, meer ruimte voor de fiets en isolatie van huizen en gebouwen;
  • bescherming groene ruimte tussen Leiden en Den Haag.