Door op 26 mei 2013

“Werk met ondernemers aan werk”

De PvdA Voorschoten wil dat de gemeente zo spoedig mogelijk met de Voorschotense ondernemers gaat praten over werkgelegenheid. De partij wil niet alleen de door de aanhoudende crisis stijgende werkeloosheid lokaal bestrijden, maar wil in Voorschoten ook meer aandacht voor mensen die nu nog op de sociale werkvoorziening zijn aangewezen, maar daar binnenkort niet meer terecht kunnen. “We moeten als gemeente de lokale werkgelegenheid aanjagen. En ook mensen met een beperking moeten daarbij aan het werk kunnen blijven,” zegt PvdA-fractievoorzitter Jan-Paul Middelburg. Ondernemers spelen als het aan de PvdA Voorschoten ligt een grote rol.

De PvdA Voorschoten streeft naar betere samenwerking tussen gemeente en ondernemers. De gemeente zou beter kunnen luisteren naar ondernemers en meer oog moeten hebben voor hun belangen. Aan de andere kant moet de gemeente ondernemers ook vragen om na te denken hoe zij het dorp kunnen helpen. Middelburg: “Dat hoort bij een serieuze relatie. Elkaar over en weer aanspreken op verantwoordelijkheden.”

Als het gaat om het creëren van werkgelegenheid begrijpt de PvdA dat de tijden voor ondernemers moeilijk zijn. Daarom wil de partij beginnen met overleg. Middelburg: “Ondernemers willen groeien. Als wij als gemeente kunnen helpen door knelpunten weg te nemen, moeten we dat doen. Als ondernemers goed kunnen ondernemen in Voorschoten zullen ze ook banen creëren.”

Daarbij is extra aandacht nodig voor mensen die nu nog in de sociale werkvoorziening werken, maar die straks de reguliere arbeidsmarkt op moeten. Het wordt een grote verandering voor veel werkgevers. De PvdA wil dat ondernemers zich hier goed op kunnen voorbereiden. Daarom wil de PvdA wil ruim op tijd overleg tussen de gemeente en ondernemers zodat problemen boven tafel komen en er tijd is om ze op te lossen. “We moeten hard aan de slag om ervoor te zorgen dat ondernemers de juiste mensen straks het juiste werk kunnen bieden. We kunnen niet afwachten op wat er uit Den Haag komt en dan de boel over de schutting richting ondernemers gooien. We moeten dit samen aanpakken,” zegt Middelburg hierover.

De PvdA-fractie heeft het college ook gevraagd dit onderwerp zo spoedig mogelijk met de ondernemers te bespreken.