Door Henk Overbosch op 22 september 2013

Vragen PvdA Voorschoten over Velostrada

De Velostrada, het doorgaande fietspad tussen Leiden en Den Haag, kent een aantal knelpunten. Het fietspad voor de lange afstand wordt niet alleen gebruikt door diverse soorten van tweewielers, maar vaak ook door voetgangers, skaters, joggers, rolschaatsers en scootmobielen. Er is strijd om schaarse ruimte die soms gevaar oplevert. Gemeente en  provincie hebben een taak om dat gevaar waar mogelijk te beperken. Dat kan o.a. door de ruimte goed in te delen en te zorgen voor goede zichtlijnen door frequent te snoeien. In reactie op vragen van de PvdA Voorschoten gesteld in juli 2013 heeft het college recent aangegeven dat er inmiddels op diverse plekken flink gesnoeid is. Dat geldt voor het tracé Horstlaan-NS-station Voorschoten Centraal, voor de twee haakse bochten bij de overdekte fietsenstalling bij dit NS-station en bij de kruising bij het Texaco-benzinestation. Verder heeft het college toegezegd om bij de herinrichting van het stationsgebied met parkeren te bezien of er verbetermogelijkheden zijn voor de fietsroute rondom het station. Ook heeft het college toegezegd alsnog met de provincie te overleggen over de door de PvdA Voorschoten  genoemde knelpunten. De inzet daarbij is hun bijdrage aan de oplossing. Tot slot zal het college de wijkagenten en de bijzondere opsporingsambtenaren (boa’s) attenderen op de door ons genoemde punten in het kader van de handhaving.

Naar aanleiding van reacties die wij ontvingen, o.a. via de open brief aan de PvdA Voorschoten van de bewonersvereniging  Het Wedde, hebben wij 11 vervolgvragen aan het college gesteld over het verkeerskundige beleid voor de Velostrada. Voor het fietspad gelden verschillende regels, niet alleen op stukken binnen Voorschoten zelf, maar ook in de aansluiting richting Wassenaar, Leidschendam-Voorburg en Leiden.

Henk Overbosch van de PVDA: ” Er moet meer duidelijkheid komen over het gebruik  van de Velostrada. Niet alleen voor fietsers, bromfietsers, snorfietsers en scooters. De verkeersveiligheid wordt verkleind als er voor verschillende stukken binnen Voorschoten en in de buurgemeenten andere regels gelden. Ook is onduidelijk hoe het zit met de handhaving. De PvdA wil duidelijkheid en afstemming met onze buren. Ook moet helder worden wat de rol is van de gemeenteraad en van het college bij dit probleem .”

Henk Overbosch

Henk Overbosch

Ik ben geboren in Zwolle in 1948. De politiek heeft altijd mijn hart gehad. Van student politicologie tot gemeentesecretaris van Voorschoten en Houten. Als inwoner geeft mij dat nu bagage en gedrevenheid om mij actief politiek te blijven inzetten voor ons mooie dorp. Ik ben meer dan 45 jaar lid van de PvdA, actief voorstander

Meer over Henk Overbosch