Door op 23 november 2014

Toekomstvisie Voorschoten – laat uw mening horen!

De gemeente Voorschoten is gestart met een traject om met de eigen samenleving een toekomstvisie voor Voorschoten te maken die geldt als inspiratiebron en kompas voor de gemeenschap en de gemeente. Dit initiatief is door de Voorschotense PvdA-fractie met veel enthousiasme toegejuicht.

Op verschillende momenten zijn de afgelopen maanden inwoners, ondernemers, politici enzovoort uitgenodigd mee te denken over hoe Voorschoten er in 2025 uit zou moeten zien. Dit heeft geleid tot een concept Toekomstvisie Voorschoten 2025. Dit concept wordt binnenkort besproken in de gemeenteraad. De gemeente organiseert een speciale tafeltjesavond voor alle inwoners. Deze vindt plaats op: maandag 24 november, 19.00 tot 21.00 uur, Museum Voorschoten, Voorstraat 17

Het afdelingsbestuur en de fractie van PvdA Voorschoten wil de concept Toekomstvisie 2025 daarnaast graag voorleggen aan de leden om op die wijze de PvdA-fractie handvatten te bieden bij de behandeling in de gemeenteraad. Het afdelingsbestuur nodigt u daarom van harte uit om hierover op woensdag 26 november 2014 om 20:00 uur met elkaar van gedachten te wisselen. Leden kunnen zich aanmelden door een mail te sturen naar pvdavoorschoten@kpnmail.nl.