Signalen uit Voorschoten: PvdA in gesprek

Door Ad de Graaf op 12 september 2018

Hoe zie jij de Toekomst van Voorschoten? Dat vroeg de PvdA tijdens het Weekend van Voorschoten. Er waren veel reacties. Over wonen voor oud en jong. Over groen en duurzaamheid. Over zwembad, filmtheater en een ‘Huis van Voorschoten’. Over zelfstandigheid en goed financieel beleid. Over fietsen in de Schoolstraat en een geluidswal bij de A4. Het was geen representatieve steekpoef, het zijn wel belangrijke signalen! De PvdA gaat er mee aan de slag. Om te beginnen bij de bespreking van de eerste begroting van het nieuwe college van b&w dit najaar. Nu eerst een bloemlezing van reacties.

 

Meer en betaalbare woningen voor ouderen en jongeren worden heel belangrijk gevonden. Door meer seniorenflats komt er meer doorstroming op de woningmarkt. Genoemd worden verder: waarom neemt de gemeente geen initiatief voor groepswonen voor ouderen?  In Wassenaar is dit er wel, in Voorschoten niet. Meer seniorenappartementen in het centrum. Bouw leuke flatjes voor jongeren, zorg voor betaalbare woningen voor jongeren.

 

Groen en duurzaamheid worden veel genoemd. Voorschoten moet groen blijven. Waarom benutten we het oppervlak van de daken in de Dobbewijk niet voor het opwekken van zonne  energie? Andere gemeentes hebben subsidies voor verduurzaming huizen, waarom Voorschoten niet?

Voorschoten heeft goede voorzieningen, maar die staan onder druk. En er is veel onduidelijkheid. Zwemmen is belangrijk en het Wedde moet blijven, zijn enkele van de reacties. Waar blijft het filmtheater, vraagt iemand zich af. En….een echt Huis van Voorschoten als ontmoetingsplaats, als thuis voor een rijk verenigingsleven heeft veel meerwaarde. Tenslotte wordt aandacht gevraagd voor een speelterrein voor de jeugd: geen speeltuin maar een plek voor activiteiten als het bouwdorp, om te skeeleren.

Het fietsen in de Schoolstraat en de geluidswal langs de A4 hebben veel belangstelling. De handhaafbaarheid van zo’n fietsverbod wordt ernstig betwijfeld, kijk maar hoe er nu ook al door de steegjes tussen Voorstraat en Schoolstraat wordt gefietst terwijl dit niet mag. Voor ouderen kan het een belemmering worden in de toegankelijkheid tot het dorp. Anderen vinden het een prima idee vanwege de verkeersveiligheid. En de geluidswal langs de A4, die moet er gewoon komen!

Zelfstandigheid van Voorschoten wordt belangrijk gevonden, evenals een goed financieel beleid. Het contact van de gemeente met de burger kan beter, kan laagdrempeliger zijn. Het beantwoorden van brieven laat te wensen over.

Op zaterdag 8 september heeft de PvdA meer reacties gekregen zoals meer aandacht voor cultuur of het onoverzichtelijke (en daardoor gevaarlijke) bruggetje naar het fietspad bij het Strauszplantsoen.

Voorschoten  is een mooi dorp is om te wonen, dat hoorden we vaak. Woningbouw, duurzaamheid en goede voorzieningen zijn belangrijke uitdagingen voor de toekomst.  Daarmee gaan we aan de slag ook al is de financiële ruimte van de gemeente voor nieuwe investeringen  beperkt. Wilt u met ons meedoen, heeft u ideeën? Neem contact op met de PvdA Voorschoten, met addeGraaf@voorschoten.nl of MEshuis@voorschoten.nl

Ad de Graaf

Ad de Graaf

Wie is Ad de Graaf? In 1951 ben ik in Den Haag geboren. Opgegroeid in het Laakkwartier ging ik rond mijn twintigste sociologie studeren in Leiden. Als spoorstudent reisde ik heen en weer. Dat was goedkoper. Na mijn afstuderen ging ik in Amsterdam werken in het vormingswerk voor werkende jongeren. Enkele jaren later vertrok ik

Meer over Ad de Graaf