5 april 2013

PvdA zoekt kandidaat raadsleden

De PvdA Voorschoten is voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 op zoek naar politiek talent. Heb je hart voor Voorschoten? Wil je je inzetten voor ons dorp? Kan je je vinden in het linkse geluid dat de PvdA al meer dan zestig jaar in Voorschoten laat horen? Ook in de komende periode willen wij ons , met zoveel mogelijk kracht, blijven inzetten voor betaalbare huizen, goed openbaar vervoer en een eerlijke samenleving. Politieke ervaring is niet vereist, wel motivatie, positieve energie en bereidheid tijd vrij te maken.

Begin door van je te laten horen! De werving van kandidaat gemeenteraadsleden is gestart. Voor informatie hierover kun je mailen naar pvdavoorschoten@kpnmail.nl.