3 april 2017

PvdA Voorschoten zoekt kandidaat raadsleden

De PvdA Voorschoten is voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 op zoek naar politiek talent. Heb je hart voor Voorschoten? Wil je je inzetten voor ons dorp? Kun je je vinden in het geluid dat de PvdA al meer dan zestig jaar in Voorschoten laat horen? Genuanceerd en kritisch opbouwend!

Ook in de komende periode willen wij ons, met zoveel mogelijk kracht en samenwerking op links, blijven inzetten voor betaalbare huizen, goede voorzieningen voor jong en oud, goed openbaar vervoer, duurzaamheid, de financiën op orde en een eerlijke samenleving. Politieke ervaring is niet vereist, wel motivatie, positieve energie en bereidheid tijd vrij te maken. Binnen de afdeling wordt nagedacht over de wijze waarop wij voor en na de verkiezingen zo goed mogelijk met anderen kunnen samenwerken.

De werving van kandidaat gemeenteraadsleden is gestart. Begin door van je te laten horen! Neem contact op voor informatie en/of aanmelding met Bruno van Dunné (kandidaatstellingscommissie) 06-25005875/ bruno@vandunne.com of Jan Spendel (bestuur) 06-57620700/ jan.spendel@ planet.nl

De gemeente Voorschoten organiseert op woensdag 19 april 2017 om 20.00 uur een voorlichtingsbijeenkomst  over het raadslidmaatschap.

Aanmelden bij griffie@voorschoten.nl

Zie voor meer op: https://www.voorschoten.nl/bestuur-voorschoten/word-raadslid_44177/