Door op 22 juni 2013

PvdA Voorschoten: “Wij willen winkels in wijken”

De PvdA Voorschoten wil dat het makkelijker wordt om bij bestaande winkelstrips in woonwijken een nieuwe winkel te openen. De partij vindt dat ondernemers die in Voorschoten willen ondernemen de ruimte moeten krijgen. Niet alleen omdat zulke winkels extra werkgelegenheid in Voorschoten creëren, maar ook omdat oudere Voorschotenaren steeds langer zelfstandig thuis blijven wonen en ze door bezuinigingen minder hulp kunnen krijgen. Ze moeten dan zelf hun boodschappen kunnen doen en dat gaat een stuk makkelijker als ze op loopafstand van hun woning terecht kunnen. Tijdens recente raadsdiscussies over de winkelstrip aan de Beethovenlaan bleek dat het huidige gemeentebeleid in de praktijk beperkingen oplegt aan detailhandelsondernemers die een nieuwe winkel willen openen.

 “Het beleid sluit niet meer aan op waar inwoners en ondernemers behoefte aan hebben,” zegt PvdA-fractievoorzitter Jan-Paul Middelburg. “Wat klanten willen en wat ondernemers nodig hebben, is in 2013 anders dan in 2007 toen dit beleid is vastgesteld. Als je merkt dat beleid inwoners en ondernemers te veel in de weg zit, moet je het opnieuw bekijken.”

Veel Voorschotenaren gaven de afgelopen tijd aan dat ze behoefte hebben aan winkels in hun eigen wijk. Mensen blijven langer in hun eigen huis wonen. De thuishulp neemt door verschillende bezuinigingen in de toekomst waarschijnlijk af. Daarom wordt de behoefte aan winkels op loopafstand de komende jaren groter. Het huidige beleid van de gemeente Voorschoten is ontwikkeld vóór 2007 en hield geen rekening met deze ontwikkelingen. Toen het beleid werd bedacht, was er ook nog geen economische crisis, die de noodzaak om ondernemers de ruimte te geven binnen Voorschoten groter heeft gemaakt. De PvdA Voorschoten wil dat er nieuw beleid komt, gebaseerd op de huidige behoeften van inwoners en wijkdetailhandelaars. Nieuwe winkels moeten bijdragen aan leefbare wijken zonder leegstaande bedrijfspanden. Dat ze ook bijdragen aan de werkgelegenheid in Voorschoten is voor de partij ook belangrijk.

 “Wat is er mooier dan in één klap Voorschotenaren de kans te geven te winkelen waar ze dat zelf willen, ondernemers de ruimte te bieden om te ondernemen zoals ze dat zelf het beste vinden, leegstand te voorkomen en dan ook nog eens extra banen te creëren?” zegt Middelburg. “Je slaat niet twee, niet drie, maar vier vliegen in één klap.”

 De PvdA-fractie dient in de raadsvergadering van 13 juni een motie in om het beleid van de gemeente Voorschoten te herzien. Als de motie wordt aangenomen zal het nog enige maanden tot een jaar duren voordat het beleid in de praktijk daadwerkelijk is aangepast.