Door Rob Lith op 3 november 2013

PvdA Voorschoten kiest Jan-Paul Middelburg unaniem tot lijsttrekker

De Algemene Ledenvergadering van de PvdA Voorschoten heeft woensdagavond 30 oktober de huidige fractievoorzitter Jan-Paul Middelburg (38) unaniem tot lijsttrekker gekozen. Middelburg zit sinds 2006 voor de PvdA Voorschoten in de gemeenteraad. Sinds 2007 is hij fractievoorzitter. De PvdA Voorschoten maakte zich de afgelopen jaren onder leiding van Middelburg sterk voor het behoud van goede voorzieningen in het dorp, meer werk, bereikbare zorg en solide gemeentefinanciën. Die lijnen wil de partij doortrekken. “De komende jaren moeten er moeilijke keuzes worden gemaakt,” zegt Middelburg. Hij doelt op de vele bezuinigingen en de zogenaamde decentralisaties die op de gemeente afkomen. De PvdA Voorschoten heeft de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in kennis, ervaring en mensen om die uitdagingen het hoofd te bieden. Middelburg: “Ik ben er trots op dat we voor de komende jaren weer een ijzersterk team hebben. Wij staan voor goede, eerlijke en realistische keuzes voor Voorschoten. Met alles wat er op ons afkomt, is de PvdA in Voorschoten de komende jaren harder dan ooit nodig.”

Het team van de PvdA Voorschoten heeft, naast lijsttrekker Middelburg, als harde kern de nummers 2 t/m 8 van de kandidatenlijst. Nummer twee op die lijst is huidig webmaster van de partij Esmé Berkhout. Op nummer drie staat commissielid Henk Overbosch. Daarna volgen Teun Mandema, Hester Leerdam, Marjolijn Eshuis, Matthijs Jager en Jan Korterink. Oud-wethouder Bruno van Dunné staat als lijstduwer op de 25e plaats. Direct boven Van Dunné staat als extra lijstduwer huidig raadslid Jan Spendel. Spendel gaat na de verkiezingen in maart na zo’n tien jaar in de Voorschotense politiek actief te zijn geweest op zoek naar een nieuwe uitdaging.

Gevraagd naar zijn politieke drijfveren zegt Middelburg dat het hem erom gaat wat terug te doen voor de gemeenschap die zo veel voor hem betekent: “Ik ben hier naar school gegaan, ik heb hier op judo, op zwemles, op muziekles gezeten. Ik speelde buiten op straat en in de parken, ging naar de kinderboerderij en de bieb en ga zo maar door. Ik wil dat iedereen: jong en oud, arm en rijk, oud- en nieuwkomer, in Voorschoten deel kan uitmaken van de unieke gemeenschap die we met elkaar hebben. Ik wil dat iedereen goede kansen krijgt om in Voorschoten mee te doen.” Hoewel Middelburg persoonlijk duidelijk veel goede herinneringen binnen Voorschoten heeft, laat zijn politiek zich niet kenmerken door nostalgie. Net als de PvdA Voorschoten is hij vooruitstrevend, maar wel realistisch. Praktisch en gedreven door passie. Passie voor Voorschoten en passie voor mensen. Zelf zegt hij: “Tijden veranderen. De kunst is om met z’n allen steeds vooruit te blijven gaan, maar daarbij wel in stand te houden wat goed is aan Voorschoten.”

Belangstellenden kunnen Middelburg aanspreken of volgen op Twitter, waar Middelburg als eerste Voorschotense politicus actief was: @JPMiddelburg.