Door op 17 maart 2014

PvdA Voorschoten in de weer voor uw wijk

De PvdA Voorschoten viel de afgelopen tijd op door concrete, doordachte plannen waarmee ze onder andere goede zorg voor de toekomst wil garanderen, werkloosheid aanpakt en meer betaalbare woningen in Voorschoten mogelijk wil maken. Daarnaast zet de partij zich al jaren in voor goede voorzieningen als bibliotheek, zwembad en sport. Maar de partij verliest ook de directe leefomgeving van Voorschotenaren niet uit het oog: ze zet hard in op het verbeteren van Voorschotense wijken. Vandaag en morgen is de PvdA Voorschoten daarom in veel wijken, waaronder Noord-Hofland en de Vlietwijk, te vinden.

“Mensen zijn voor de PvdA Voorschoten altijd het belangrijkste,” legt lijsttrekker Jan-Paul Middelburg uit. “We luisteren graag naar de mensen en proberen hun eventuele problemen op te lossen. Veel van die problemen spelen in de eigen wijk.”

Voor Noord-Hofland zet de PvdA Voorschoten zich bijvoorbeeld in voor onder andere een voortvarender aanpak van de overlast door water en zwerfvuil en voor een beter onderhoud van groen. Voor de Vlietwijk heeft naast het groen natuurlijk de buslijn en de op handen zijnde grote reconstructie van de riolen en wegen de nodige aandacht. Op die zaken mag niet bezuinigd worden van de PvdA Voorschoten.

“En zo speelt er in ieders omgeving, in iedere wijk wel wat. Wij horen dat altijd graag van de mensen en gaan er dan concreet mee aan de slag,” zegt Middelburg. Daarbij blijft de PvdA bij de tijd: de huidige lijsttrekker was in 2006 het eerste Voorschotense raadslid dat zijn e-mail adres (jpmiddelburg@gmail.com) in de krant liet afdrukken met de oproep hem vooral voor met alles wat er speelt te benaderen. Hij was daarnaast de eerste Voorschotense politicus op Twitter (@jpmiddelburg), waar hij sinds 2009 ook regelmatig vragen van inwoners beantwoordt. Elektronisch of niet: de PvdA Voorschoten zet zich al meer dan zestig jaar in voor uw Voorschoten en blijft dat in de toekomst doen!