Door op 21 augustus 2013

PvdA Voorschoten geschokt door onbeantwoorde mails

De PvdA Voorschoten is geschokt van het relaas van een inwoonster die vijf e-mails aande gemeente stuurde en die als antwoord slechts
standaard ontvangstbevestigingen ontving. Daar stond in dat er binnen vijf dagen een nadere reactie zou komen. Datgebeurde nooit. “Alsof de mails van deze mevrouw in een zwart gat verdwenen,” zegt fractievoorzitter Jan-Paul Middelburg, “Onacceptabel.”

De Voorschotense PvdA-fractie is altijd een voorvechter geweest van snelle en correcte afhandeling van vragen van inwoners. De partij heeft tijdige beantwoording van brieven van inwoners de afgelopen jaren bij herhaling aan de   orde gesteld en ging in 2009 zelfs over tot het indienen
van een motie om nette afhandeling van alle vragen binnen een redelijke termijn te garanderen. Het leek daarna een tijd goed te gaan met de
dienstverlening in Voorschoten. Kortgeleden kwam de klad er weer in. Uit onderzoek van de KvK bleek dat er ver onder de maat werd gepresteerd. Het college van B&W beloofde beterschap. Ondanks die belofte blijft het blijkbaar mogelijk dat vijf e-mails niet worden beantwoord.

“Je moet er altijd op kunnen rekenen dat als je de gemeente een vraag stelt, je antwoord krijgt,” zegt Middelburg, “Zo simpel is het.” De PvdA
Voorschoten wil dat het college zo snel mogelijk aangeeft hoe het ervoor zorgt dat geen e-mail aan de gemeente meer onbeantwoord blijft.