11 december 2016

PvdA Voorschoten: geen afvalbrengstation in woonwijk

De PvdA Voorschoten is treurig dat de gemeente zware en op het oog ook misleidende termen heeft gebruikt in de communicatie met de bewoners van de Dobbewijk over het afvalbrengstation dat daar misschien komt.  Eerst stelde het college van B&W dat er “na uitvoerig of grondig onderzoek en langdurige analyse” besloten is dat de locatie Dobbewijk geschikt is voor een duurzaamheidscentrum. Nu zegt dezelfde gemeente dat er geen afgeronde documenten zijn waarover besluitvorming heeft plaatsgevonden.

Eerst stellen dat iets zorgvuldig is onderzocht en vervolgens beweren dat er slechts een beetje “verkend” is, is weinig geloofwaardig. Op deze wijze wordt het vertrouwen in de overheid niet vergroot. En ondertussen hebben de inwoners van de Dobbewijk geen idee meer van waar ze aan toe zijn. Zeker niet als het college van B&W ook beweert dat het nog niets besloten heeft, terwijl ze in werkelijkheid al in mei besloten heeft om 10.000 Euro uit te geven aan de optie van een afvalbrengstation in de Dobbewijk.

Welk standpunt heeft de gemeente vandaag? En wat zou het morgen zijn? Inwoners houden hun hart inmiddels vast en dat kan nooit de bedoeling zijn.

Zo ga je niet met onze inwoners om. Het college moet in dit dossier een nieuwe start maken. Ga eerst in goed overleg met de Dobbewijk over wat daar kan en mag binnen de gestelde kaders. Zoek ondertussen door naar een andere, geschikte locatie voor een duurzaamheidscentrum. Niet in woonwijk, maar op een plek die echt, zorgvuldig onderzocht wordt en geschikt is.

De PvdA Voorschoten staat namelijk positief tegenover het initiatief om te komen tot een duurzaamheidscentrum. Dat draagt bij aan een afvalloze maatschappij; een samenleving waarbij er geen tot nauwelijks sprake is van afval, waar veel wordt hergebruikt en waar grondstoffen hoogwaardig worden gerecycled en toegepast. Maar zo’n centrum past niet binnen een woonwijk–zeker niet als dat er niet alleen voor de inwoners van Voorschoten komt, maar voor een veel groter gebied.