Door op 3 maart 2014

PvdA neemt woede ONS en VVD graag weg

De PvdA Voorschoten heeft er kennis van genomen dat ONS en de VVD “woedend” zijn en spreken over “leugens” met betrekking tot het vestigen van een supermarkt in Adegeest. Blijkbaar is er spraakverwarring ontstaan.

De PvdA Voorschoten heeft zich, samen met GroenLinks, al maanden ingezet voor de vestiging van een supermarkt in het pand van de voormalige garage aan de Van Beethovenlaan. Voor zo ver ons bekend zijn ONS en de VVD hiertegen.

De pijn lijkt hem erin te zitten dat de PvdA het daarbij soms over een “buurtsuper”, soms over een “supermarkt” en soms over een “buurtsupermarkt” heeft. Voor ons zijn dat onderling inwisselbare termen voor een supermarkt in een woonbuurt. De PvdA doelde met alledrie de termen steeds op het mogelijk maken van een supermarkt in het pand van de voormalige garage. Dat was overigens volstrekt duidelijk bij de vele wijkbewoners en de ondernemers die wij in Adegeest spraken. In dat pand was een supermarktketen bereid te investeren en voor dat plan waren 800 handtekeningen van buurtbewoners opgehaald. Bovendien was er volgens de informatie die wij kenden geen ander pand beschikbaar voor de vestiging van een (buurt-)super(-markt). Naar ons beste weten, was volstrekt duidelijk dat het de PvdA ging om een winkel in het pand van de voormalige garage.

Helaas lezen we dat dat blijkbaar niet duidelijk was voor ONS en de VVD. Die partijen gebruiken de verschillende termen voor allerlei specifieke soorten supermarkten. De PvdA gebruikt deze termen heel wat losser en als synoniemen, net zoals de mensen die wij in de buurt spraken ze gebruikten. De VVD en ONS zijn daar nu woedend over. De PvdA lost het ontstane misverstand graag op: wij probeerden nooit te beweren dat VVD en ONS tegen iets anders waren dan tegen die winkel waar wij ons als PvdA voor inzetten. Waarom zouden we? Die winkel is waar het ons om gaat!

Dat er “leugens” in het spel zouden zijn, is dus niet aan de orde. Die wat al te stellige woordkeus is ONS en de VVD overigens direct vergeven. Iedereen verspreekt zich wel eens. De PvdA hoopt dat met deze toelichting de kou uit de lucht is zodat we gezamenlijk onze energie kunnen richten op goede zorg, meer werk en goede voorzieningen voor Voorschotenaren. Als teken van goodwill nodigt de PvdA Voorschoten ONS en de VVD uit om, nu de afgelopen raadsvergadering duidelijk werd dat de PvdA-wens van een supermarkt in de voormalige garage helaas onvoldoende politiek draagvlak kent, ten minste gezamenlijk een raadsmotie op te stellen die het college oproept om alles in het werk te stellen in Adegeest een buurtsuper/supermarkt/buurtsupermarkt (de precieze woordkeuze is dan om nadere verwarring te voorkomen aan ONS en de VVD) te verwezenlijken. Want dat willen we blijkbaar dus allemaal. Laten we ons daarvoor inzetten en elkaar onhandige woordkeuzes vergeven.