PvdA: meer financiële discipline bittere noodzaak

Door Ad de Graaf op 16 december 2018

Hoewel berichten in kranten en sociale media anders doen vermoeden, gaat het niet geweldig met de financiën van Voorschoten. De Najaarsnota geeft een te rooskleurig beeld. Om te kunnen investeren in duurzaamheid en goede voorzieningen moet Voorschoten meer lenen. Geen schuldvermindering maar schuldvermeerdering dus. Daarom heeft de PvdA in de raadsvergadering van 13 december voorgesteld harde spelregels af te spreken om de financiële discipline van raad en college te versterken.

 

In de Najaarsnota schrijft het college dat het financiële resultaat 2018 waarschijnlijk €800.000 in de plus bedraagt. Maar schone schijn bedriegt! Want de meerkosten op de Jeugdhulp (€750.000) zijn niet meegeteld met als argument: het kan ietsje meer of minder zijn. Daarenboven wordt het beeld vertekend door de opbrengst van drie gemeentelijke panden in Vlietwijk (opbrengst 1.5 miljoen). Zonder de incidentele opbrengst van dit tafelzilver eindigt 2018 dus anderhalf miljoen in de min. Zo goed gaat het dus niet.

Voorschoten heeft weinig financiële ruimte en staat voor grote uitdagingen. We willen investeren in voorzieningen waardoor Voorschoten een aantrekkelijke woon- en werkgemeente blijft. En we moeten investeren in verduurzaming en de energietransitie. Dat kost geld en dat is er niet. Dus moet er meer worden geleend en wordt de schuld groter. Op 13  december heeft de gemeenteraad een voorstel van BenW besproken met spelregels over de maximale schuldvermeerdering (10 miljoen extra) de komende vier jaar.

De PvdA vindt enige toename van de schuld verantwoord maar onder strikte voorwaarden. Volgens Ad de Graaf, fractievoorzitter PvdA, “mogen eenmalige opbrengsten uit de verkoop van gemeentelijk vastgoed niet worden gebruikt voor het dichten van financiële gaten. Met deze inkomsten moeten we er juist voor zorgen dat we minder schulden krijgen”. Omdat dit niet stond in het voorstel van BenW heeft de PvdA het initiatief genomen de voorwaarden aan te scherpen. Dit initiatief is ondersteund door CDA en ONS Voorschoten en overgenomen door BenW. Op verzoek van het college is als uitzonderingsclausule toegevoegd dat hiervan in heel bijzondere situaties kan worden afgeweken.

Maar meer spelregels zijn nodig. Nu is de jaarlijkse Voorjaarsnota alleen een document dat  financiële mee- of tegenvallers opsomt. Dat is gek en moet volgens de PvdA veranderen. Bij financiële overschrijdingen moet duidelijk zijn hoe tegenvallers in de kosten elders worden opgevangen. Zo zorgen we ervoor dat niet elk jaar meer wordt uitgegeven dan begroot. Want als je jaar na jaar teveel uitgeeft, schulden toenemen en tafelzilver wordt verkocht, ontstaan grote problemen.

De PvdA vindt het noodzakelijk dat de financiële discipline van raad en college verbetert. Incidentele inkomsten uit de verkoop van onroerend goed behoren naar schuldvermindering te gaan, overschrijdingen moeten elders worden gecompenseerd en nieuwe uitgaven mogen alleen als duidelijk is hoe die worden betaald.

Op 13 december heeft de PvdA de raad voorgesteld deze spelregels binnenkort uit te werken. Meer financiële discipline is bittere noodzaak voor een gemeente die zelfstandig wil blijven en wil investeren in de toekomst.

Ad de Graaf

Ad de Graaf

Wie is Ad de Graaf? In 1951 ben ik in Den Haag geboren. Opgegroeid in het Laakkwartier ging ik rond mijn twintigste sociologie studeren in Leiden. Als spoorstudent reisde ik heen en weer. Dat was goedkoper. Na mijn afstuderen ging ik in Amsterdam werken in het vormingswerk voor werkende jongeren. Enkele jaren later vertrok ik

Meer over Ad de Graaf