PvdA houdt in de raad de rug recht

Door Henk Overbosch op 21 februari 2018

In de laatste raadsvergadering werd onzorgvuldig een besluit genomen over de rioolheffing. Verder werd de weg vrijgemaakt  om de horecafunctie van het Paviljoen Deltaplein toch te vergroten met 40%. De PvdA steunde deze voorstellen niet.

Uitstel wijziging rioolheffing ja of nee

De afgelopen weken was er al veel gedoe over de rioolheffing om de gemeente € 113.000 te laten verdienen door het afschaffen van de kwijtschelding.

De PvdA had in een nota aan de raad bepleit het besluit uit te stellen. Dat lukte niet door allerlei omstandigheden. Nu is er zonder fatsoenlijk overleg vooraf met de woningcorporaties en particuliere verhuurders toch een besluit doorgedrukt. Een besluit dat wel leuk lijkt maar het waarschijnlijk straks niet blijkt te zijn. En dat nog wel door de combi VVD,CDA,ONS en SP: de extremen in de politiek raakten elkaar.

Sigaar uit eigen doos

De woningcorporaties krijgen jaarlijks een extra belasting van € 520.000 en de andere verhuurders € 300.000.  Zij betalen het cadeau van € 212 euro aan de meeste huurders. De 533 Voorschotense huurders die in aanmerking kwamen voor kwijtschelding krijgen dit voordeeltje overigens niet. College en de raadsmeerderheid gaan er vanuit dat dit alles in de komende jaren geen effecten heeft voor de woningmarkt, voor de bouw van sociale huurwoningen, de vernieuwbouw en de energiebesparing. D66, GroenLinks en de PvdA stemden tegen dit besluit. Hoezeer zij de huurders ook een voordeeltje gunnen: zij vrezen negatieve effecten voor jonge starters, senioren en anderen. De huidige beslissers zijn dan vast alweer vertrokken. In Voorschoten gaat dat soms snel, zoals we hebben gezien.

Wat is de waarde van een bestemmingsplan ?

Voor het paviljoen Deltaplein is een aanvraag ingediend om de horecafunctie uit te breiden van 320 m2 naar 444 m2, bijna 40 % meer dan toegestaan in het bestemmingsplan. Tijdens de bouw gaf het college toestemming om die 124 m2 meer te realiseren. Het college had toen kunnen weten dat de bouwer ook in zijn achterhoofd had dat te gebruiken voor meer horeca. Het college maakte toen niet duidelijk dat meer horeca in de toekomst niet zou worden toegestaan. Welnu: in 2018 stemmen VVD, CDA en ONS alsnog in met het starten van de procedure om deze uitbreiding te legaliseren. De PvdA stemde tegen, samen met D66, GroenLinks en de SP. Henk Overbosch: “ Slecht gedrag mag niet worden beloond en een bestemmingsplan is geen vodje”.

Nadere inlichtingen:  bij fractievoorzitter PvdA  Henk Overbosch, tel . 0651950395

Henk Overbosch

Henk Overbosch

Ik ben geboren in Zwolle in 1948. De politiek heeft altijd mijn hart gehad. Van student politicologie tot gemeentesecretaris van Voorschoten en Houten. Als inwoner geeft mij dat nu bagage en gedrevenheid om mij actief politiek te blijven inzetten voor ons mooie dorp. Ik ben meer dan 45 jaar lid van de PvdA, actief voorstander

Meer over Henk Overbosch