Door op 12 maart 2014

PvdA: Een betaalbare woning voor iedereen

Iedereen moet goed en betaalbaar kunnen wonen in Voorschoten: jong en oud, arm en rijk, hoog- en laagopgeleid leven in ons mooie dorp prettig met elkaar samen. Dat moeten we verder stimuleren, vindt de PvdA Voorschoten. De PvdA Voorschoten zet zich al meer dan zestig jaar in voor goede, betaalbare woningen voor jong en oud. “De komende jaren hebben we vooral aandacht voor ouderen die langer thuis blijven wonen en voor jongeren die op zoek zijn naar een betaalbare woning,” zegt lijsttrekker Jan-Paul Middelburg. Ruimte op de woningmarkt wordt gecreëerd door mensen met lage en middeninkomens te helpen.

Het knelpunt van de woningmarkt zit namelijk vooral bij de middeninkomens. Als je je geen grotere woning kunt veroorloven als je hebt gespaard of meer gaat verdienen, houdt het snel op. En als de doorstroming van middeninkomens vanuit goedkope woningen naar duurdere woningen niet verbetert, komen er onvoldoende goedkope woningen vrij voor de mensen die juist die woningen in de sociale sector nodig hebben. Daarom vindt de PvdA dat ook middeninkomens recht hebben op sociale huur. Zo kunnen ze een woning vinden die binnen hun budget bij hun wensen past èn er komt zodra ze doorstromen een woning vrij voor mensen met een smallere beurs. Twee vliegen in één klap dus.

Om de woonlasten daarbij te beperken, wil de PvdA nieuw te bouwen woningen energieneutraal laten worden. Daarmee gaan woonlasten voor huurders omlaag en het is beter voor het milieu. De PvdA wil ook maatwerk bieden in huurcontracten.

“In Voorschoten is vooral maatwerk nodig voor starters en voor ouderen die in hun eigen huis willen blijven wonen,” zegt Middelburg. Starters krijgen wat de PvdA betreft een steun in de rug met tijdelijke ‘doorstroomcontracten’. Huurders worden beter beschermd door tijdelijke huurverlaging of het aanbieden van een goedkopere woning toe te staan bij plotseling inkomensverlies. Ook wil de PvdA dat woningen voor ouderen met voorrang aangepast worden, zodat ouderen langer zelfstandig kunnen blijven wonen in de hun zo vertrouwde omgeving. De PvdA pleit ervoor om alle financiering vanuit de gemeente, de corporaties en de verzekeraars die hiermee samenhangt, te bundelen tot één budget.

De PvdA-plannen zijn samen met andere PvdA-afdelingen en de Tweede Kamerfractie gepresenteerd. “Zoals zo veel complexe zaken, houdt de woonmarkt niet op bij de gemeentegrens,” zegt Jan-Paul Middelburg, “Daarom werkt de PvdA Voorschoten met anderen samen waar dat nuttig is.”

PvdA_Actieplan Beter wonen beter bouwen