Door op 10 oktober 2013

Hoeveel inkomsten liep gemeente mis?

De PvdA Voorschoten is geschrokken van een terloopse mededeling van het college van burgemeester en wethouders dat een technische correctie op de OZB nodig is. Volgens het college is de areaaluitbreiding van de gemeente sinds 2010 niet steeds integraal verwerkt in een aantal berekeningen. Daarom moet de OZB nu met 6% stijgen. “Als je een fout maakt van 6% op een bedrag van meer dan 4 miljoen per jaar heb je het al gauw over een kwart miljoen Euro. En dat een aantal jaar achter elkaar. Zoiets wordt dan zonder verdere toelichting of cijfers even tussendoor in een zin of twee, drie gemeld. Heel raar,” zegt fractievoorzitter Jan-Paul Middelburg. Zijn fractie wil weten hoeveel inkomsten de gemeente sinds 2010 is misgelopen en wat het college heeft gedaan om herhaling te voorkomen.

Het probleem zit voor de PvdA niet alleen in het feit dat er blijkbaar een fout is gemaakt, maar ook in de manier waarop ermee wordt omgegaan. Middelburg: “Natuurlijk zijn we allereerst niet blij met die fout. Vooral niet omdat die extra 6% nu als extra lasten bij gewone Voorschotenaren terecht komt. Maar, eerlijk is eerlijk: overal wordt wel eens een fout gemaakt. Waar ik me druk om maak is dat als je erachter komt dat je blijkbaar jaren inkomsten hebt gemist, dan trek je toch keihard aan de bel? Dan zeg je toch niet even tussendoor zonder uitleg of excuses tegen je inwoners: oh ja, uw belasting gaat nu extra omhoog omdat wij blijkbaar jarenlang een technische fout maakten?”

De PvdA Voorschoten vindt dat de raad en de inwoners van Voorschoten volledig inzicht moet krijgen in hoeveel inkomsten de gemeente heeft misgelopen en hoe dat heeft kunnen gebeuren. Daarnaast wil de partij uitleg van het college over wat er wordt gedaan om dit soort fouten te voorkomen. “Van je fouten moet je leren,” zegt Middelburg. “Je moet ze niet stilletjes laten oplossen door de belastingbetaler en zelf op de oude voet doorgaan.”

De PvdA Voorschoten heeft om boven water te krijgen wat er nu precies is gebeurd de afgelopen jaren en wat het de gemeente en de inwoners uiteindelijk kost een serie schriftelijke vragen bij het college ingediend. Daarmee moet duidelijk worden wat er precies mis is gegaan in Voorschoten.