Door Jan Spendel op 5 mei 2016

Hoe zit het met de financiële positie van de gemeente Voorschoten? Wie weet het?

Fractievoorzitter Jan-Paul Middelburg van PvdA Voorschoten levert scherpe kritiek op de financiën van onze gemeente. Middelburg op deze website bij “(6) Financiën”:

“De financiële positie van de gemeente Voorschoten is zorgelijk. Of niet? Of toch wel? Of misschien valt het mee? Maar misschien ook weer niet?” Hij vervolgt: “Het gebrek aan inzicht in de financiën van de gemeente zorgt ervoor dat de raad niet in staat is om echte keuzes te maken en uiteindelijk lijden we daar allemaal onder.”

In zijn volgend artikel “(7) Voorschoten en de Leidse regio” gaat Middelburg in op de zienswijze van de PvdA Voorschoten over vormen van samenwerking. Het is een oproep tot samenwerking, waarbij de effectiviteit en pasbaarheid van de samenwerking voorop staat.

De reeks bevat ook een artikel (8) van Henk Overbosch over de ambtelijke samenwerking van Voorschoten met Wassenaar. De PvdA is altijd heel kritisch geweest over deze vorm van samenwerking. Naast kansen op verbeteringen zijn er ook grote risico’s. Ambtenaren moeten immers twee colleges bedienen, twee burgemeesters, een dubbel aantal wethouders en twee gemeenteraden. Dat vergt veel overleg en afstemming. En daarmee extra kosten.

Jan Spendel

Jan Spendel

Jan Spendel (1953) is sinds november 2014 weer terug als bestuurslid voor de PvdA-afdeling Voorschoten. In de jaren 2004-2014 was hij voor de PvdA actief in de lokale politiek: bijna acht jaar als raadslid en tien jaar als commissielid. Sinds 23 september 2015 is hij duo-lid van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Van 25 oktober 2016

Meer over Jan Spendel