3 september 2016

GroenLinks, SP en PvdA: belang van het kind dient voorop te staan

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is in Voorschoten een belangrijke plaats voor hulp en ondersteuning aan kinderen en jeugd.  Als er lange wachtlijsten zijn voor het CJG door te hoge werkdruk, dan moeten kinderen en gezinnen te lang op hulp wachten. Daardoor loop je het risico dat problemen verergeren.  Het college van VVD, ONS en CDA stelde daarom voor om voor 2017  €50.000 te reserveren voor het aanstellen van een generalist, die de toegang en de dienstverlening gaat verbeteren. Dit stond op de agenda van de raad van donderdag 7 juli jongstleden.

Dat leek GroenLinks, SP en PvdA een goed plan. Voorop dient immers het belang van het kind te staan. Er waren  ook geen signalen  dat het niet klopte wat het college aangaf.

Groot was dan ook onze verbazing toen de VVD  opeens tijdens de vergadering met een amendement kwam dat die €50.000 nog niet voor de generalist reserveerde.  CDA en D66 steunden dit amendement waardoor het een meerderheid kreeg.

Voorlopig wordt er dus geen generalist aangesteld in het CJG. GroenLinks, SP en PvdA betreuren het dat VVD, CDA en D66 oplopende wachtlijsten en advies van professionals daar wat aan te doen, op deze manier negeren. Wat deze partijen betreft dient in de zorg het belang van het kind voorop te staan.