Een culturele ontmoetingsplek: Wat willen we als gemeenschap, als breed cultureel veld?

Door Marjolijn Eshuis op 16 december 2018

In mijn vorige artikel zei ik het al: om tot goede en gedragen besluiten te komen is het wenselijk aan het begin van trajecten met partijen, organisaties en inwoners te spreken over hun ideeën en meningen. Dat betekent vroegtijdig samen optrekken, profiteren van de bijdrage van deze groepen. In de vorige raadsperiode zijn hiermee positieve ervaringen opgedaan, en ook het huidige college wil zich ervoor inzetten.

 

Bij de discussie over de ‘opvolging van het Cultureel Centrum’ heeft de PvdA al aangegeven het belangrijk te vinden met het brede culturele (en maatschappelijke?) veld ‘een programma van eisen’ op te stellen. Wat voor soort ontmoetingsplek willen we in Voorschoten? Welke functies moet een dergelijke ruimte krijgen? Waar zien we opties voor het realiseren van zo’n ontmoetingsplek? Wat gaat dat kosten? Hoe kunnen we de kosten in de hand houden? Ik denk daarbij bijvoorbeeld aan de wijze waarop het monumentale openluchtbad in Zwolle is georganiseerd: abonnementhouders werken mee om het zwembad draaiende te houden.

Het creëren van een cultureel-maatschappelijke ontmoetingsplek is een eenmalige kans voor Voorschoten, laten we met elkaar nadenken over de beste optie. Het verbaast ons dat het college tijdens de begrotingbehandeling met een ontwerp kwam voor een nieuwe multifunctionele accommodatie, zonder dit met de raad en de Cultuurfabriek besproken te hebben. In het gesprek over een multifunctionele accommodatie twee jaar geleden hebben diverse partijen gevraagd om alle culturele organisaties te betrekken bij de besluitvorming rond de ontmoetingsplek. Eén ruimte waar plaats is voor alle culturele uitingen: muziek, dans, toneel, film, schilderkunst, met plek om te repeteren en op te treden, én een café om elkaar te ontmoeten. Laagdrempelig en bruisend. De samenwerking in de Cultuurfabriek levert nu al die kruisbestuiving op. Wat zou het mooi zijn als dit kon uitgroeien tot een plek die voor al deze groepen een aantrekkelijk thuis biedt.

Marjolijn Eshuis

Marjolijn Eshuis

Wij verhuisden als gezin eind jaren zestig van Den Haag naar Noord-Hofland, toen de nieuwste wijk in Voorschoten. Van een flat in Mariahoeve naar een huis met een tuin. Ik groeide er gelukkig op, samen met mijn broers en zus. We gingen naar het Kompas en schaatsten op de Wetering. Langzaamaan zagen we de wijk

Meer over Marjolijn Eshuis