Door Teun Mandema op 3 maart 2014

De Leidseweg: veilig doorrijden

De traverse, een veel besproken onderwerpen in de gemeentepolitiek. Wel of geen middenberm? Is de rotonde bij de Albert Heijn overzichtelijk genoeg? Moet er misschien toch nog een rotonde mogelijk worden gemaakt bij het oude Rabobank gebouw?  Is de rijbaan wel breed genoeg voor vrachtverkeer? Zo kan ik nog wel even doorgaan. Wat mij opvalt is dat in al deze discussies de doorstroming van het verkeer vaak vooraan staat.

Je hoeft geen verkeerskundige te zijn om te zien dat de doorstroming van de traverse beter kan. ‘Even de auto pakken’ om je kinderen naar school of kinderdagverblijf te brengen kost Voorschotenaren vaak veel tijd. Ook de dagelijkse stroom Leidenaren, die Voorschoten slechts kennen als de snelste route naar Den Haag, zorgen voor het nodige sluipverkeer. Ik pleit dan ook van harte voor maatregelen die de verkeersafwikkeling verbeteren, zoals een betere aansluiting richting de A4, goede fietsvoorzieningen en adequaat openbaar vervoer.

Verdere verbetering van de doorstroming mag echter niet leiden tot concessies aan de verkeersveiligheid. Niet zelden word ik geconfronteerd met bijna-ongelukken, wanneer kinderen in hun enthousiasme om naar school te gaan, of nog vaker, in hun enthousiasme om weer thuis te komen vanuit de Nutsschool of de Emmaus, de Leidseweg oversteken richting de Vlietwijk. Ook kinderen vliegen van oost naar west in Voorschoten en worden in tegenstelling tot de vogels toch regelmatig teruggefloten. Natuurlijk, met opvoeding en verkeerslessen ondervang je veel leed, maar de gemeente heeft eveneens een verantwoordelijkheid.  Veilige oversteekplaatsen voor voetgangers, schoolgaande kinderen en fietsers verdienen dan ook blijvend de aandacht.

Laat de traverse dan ook precies zijn waarvoor hij is bedoelt, als weg…. niet als stoppende hindernis; niet voor auto’s, maar ook zeker niet voor fietsers en voetgangers. Het spanningsveld tussen goede doorstroming en juiste voorzieningen blijft bestaan. De PvdA blijft betrokken bij alle belanghebbenden. Keuzes zijn daardoor niet eenvoudiger, maar het is daardoor wel mogelijk om de juiste te maken. Als het erop aankomt, kiest de PvdA daarom voor de veiligheid van de Voorschotenaren

Teun Mandema

Teun Mandema

Teun Mandema (1983) is drie jaar burgercommissielid Wonen Ruimte en Groen geweest en nu op verschillende onderwerpen betrokken bij de fractie. Wat zijn je drijfveren? Voorschoten is een mooi dorp waar men oog heeft voor elkaar en de omgeving. Ook nu nog kent Voorschoten (verborgen) armoede en het welvaartsniveau verschilt per wijk. Zo verdienen Noordhofland

Meer over Teun Mandema