Door op 21 juli 2013

Bibliotheek Voorschoten verder uitgekleed

De PvdA-fractie is bijzonder teleurgesteld over de wijze waarop de Kadernota Bibliotheek Voorschoten tot stand is gekomen. Dat naar het bestuur van de bibliotheek niet is geluisterd is goed te merken aan de Kadernota Bibliotheek Voorschoten. Het college van VVD en ONS faalt op dit dossier.

De bibliotheek wordt twee functies onthouden: kunst/cultuur en ontmoeting/debat. Dit terwijl deze functies nodig zijn om beter in te kunnen spelen op allerlei veranderingen in de techniek en samenleving. Nodig om met een beter verdienmodel ook minder afhankelijk te worden van de overheid/gemeente. Het college komt na het beknotten van de functies bovendien met een forse bezuiniging  van 130.000 euro terwijl dat geld nu juist nodig is om de bibliotheek te ondersteunen met vernieuwing. Hierbij dreigen ook abonnementsverhogingen.

Voor de bewoners van Voorschoten moet de bibliotheek een rol van betekenis kunnen blijven spelen als plaats van educatie, kennis, informatie, uitleen, literatuur, ontwikkeling, ontmoeting, debat, cultuur en kunst. De bibliotheek is vanouds opgezet om iedereen laagdrempelig te voorzien van informatie. Dat doel is volgens de PvdA Voorschoten nog steeds springlevend nu mensen het financieel moeilijk hebben in de huidige crisis. Dus zegt de PvdA: “de bibliotheek moet gratis blijven voor kinderen tot 18 jaar!”. Kom niet met forse abonnementsverhogingen waardoor je mensen met een krappe beurs de deur uit jaagt. De bibliotheek is heel belangrijk als toegankelijke plaats voor ontwikkeling en ontspanning. Maar dan zal de bibliotheek ook de ruimte moeten krijgen om nieuwe kansen in onze alsmaar veranderende samenleving op te pakken.

Het amendement van de PvdA, CDA en GroenLinks vroeg om het raadsvoorstel Kadernota Bibliotheek Voorschoten niet vast te stellen. Ook droeg het amendement het college op om samen met het bestuur van de Bibliotheek Voorschoten binnen zes maanden te komen met een gemeenschappelijk visie op de toekomst van de bibliotheek. Het amendement heeft het niet gehaald. VVD en ONS hadden met hun nee een meerderheid. Een gemiste kans voor Voorschoten.

Het college en de coalitiepartijen VVD en ONS zijn bovendien van mening dat er vooraf geen overleg nodig is. De PvdA is van mening dat een moderne overheid vooraf polst. “Shoot first, ask questions later”, is niet de stijl van de PvdA. We geven ons nog niet verloren. De PvdA vecht verder voor een moderne en brede bibliotheek. We gaan er een verkiezingsonderwerp van maken. Laat de kiezer maar spreken.

Wat wij wel van harte ondersteunen is het streven naar nieuwe huisvesting voor de bibliotheek. In de visie die is neergelegd wordt ingegaan op de mogelijkheden van nieuwe huisvesting, een multifunctionele accommodatie. Wat Voorschoten verdient is een Huis van Cultuur. De beoogde nieuwe huisvesting is een extra aanleiding om de toekomstige bibliotheek als voorziening te positioneren. Wat ons betreft het liefst in het centrum van ons dorp.