Bedankt PvdA-kiezers

23 maart 2018

Beste PvdA-kiezers,

Afgelopen woensdagavond werd de uitslag bekend, we behouden onze raadszetel. Dit is een goed resultaat, zeker als je de landelijke trend ziet. Dank voor jullie stem op ons én het vertrouwen dat jullie in ons stellen. Ook bedanken wij de vele vrijwilligers die zich tijdens de campagne vol overgave hebben ingezet voor onze partij. Soms door kou, wind en regen, maar altijd met een glimlach mede door alle mooie gesprekken die we met veel van jullie hebben gevoerd. 

Voorschoten heeft moeilijke jaren achter de rug, waardoor zorg, voorzieningen en betaalbare woningen voor alle lagen onder druk zijn komen te staan, juist nu is de Partij van de Arbeid nodig. Voorschoten is een prachtig dorp met burgers die zich met hart en ziel inzetten voor hun vereniging of instelling: plekken waar mensen zich verbonden voelen en zich inzetten voor elkaar. De PvdA vindt dat zij ondersteuning blijven verdienen van de gemeente, hier blijven wij ons voor inzetten! 

Met alle nieuwe gemeentelijke taken is het nog belangrijker dat wij omkijken naar mensen die zich niet geaccepteerd of eenzaam voelen, ondersteuning nodig hebben of zich niet gehoord of bedreigd voelen. Aan ons de taak om ervoor te zorgen dat iedereen meegenomen wordt in de uitdagingen waar we als gemeente voor staan. Daarom blijven wij ons inzetten voor werkgelegenheid, betaalbare woningen, een zorgvoorziening op maat en een duurzamer Voorschoten in een gezonde financiële toestand.

We beginnen aan een nieuwe raadsperiode, een nieuw college van b & w, een nieuwe gemeenteraad. De PvdA vindt dat de inwoners van Voorschoten beter betrokken moeten worden bij de besluiten die raad en b & w willen nemen. En dat geldt ook voor onze partij in Voorschoten. Hoe gaan we dat in onze partij doen, is dan de vraag? Hoe betrekken we meer PvdA-kiezers en sympathisanten bij ons werk, hoe kunnen we er voor zorgen dat de kwaliteit van onze plannen zo goed is, dat we ook met één zetel veel invloed hebben, hoe zorgen we voor een goede communicatie naar onze leden, onze kiezers en alle anderen? 

We zouden het fijn vinden wanneer jullie hierover met ons mee willen denken en suggesties met ons willen delen. Dat kan via de mail aan pvdavoorschoten@kpnmail.nl, maar je kunt ook bellen met Ad de Graaf (06-53 43 781) of met Marjolijn Eshuis (06-48 448 233). 

Met hartelijke groet,

 

Ad de Graaf en Marjolijn Eshuis,

PvdA-Voorschoten