Door Jan Spendel op 30 september 2017

Afscheid van Jan-Paul en installatie van Henk in de raad

Tijdens de raadsvergadering donderdag 28 september 2017 is formeel afscheid genomen van Jan-Paul Middelburg en werd Henk Overbosch als zijn plaatsvervanger officieel geïnstalleerd.

Jan-Paul kreeg tijdens zijn afscheid veel waardering en dank voor zijn jarenlange gedegen werk als raadslid van de gemeente Voorschoten.

Op zijn beurt bedankte Jan-Paul iedereen rondom hem heen die het hem mogelijk maakte om zijn raadswerk goed te doen.

Namens de PvdA fractie en bestuur bedankte Henk Overbosch zijn voorganger en reikte hem een boek en boeket (rode rozen) aan.

Vervolgens werd Henk Overbosch geïnstalleerd als raadslid en mocht hij plaatsnemen in de zetel die Jan-Paul achterliet.

Henk Overbosch zit goed in de dossiers en liet dat donderdagavond in de raad ook direct merken. Hij concludeerde dat het rapport van de Rekenkamercommissie (RKC) naar ontwikkeling financiële positie gemeente Voorschoten eenzijdig en onvolledig was. Verder pleitte hij voor een ervaren externe deskundige om de raad en college te ondersteunen bij het verder uitwerken van de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie om te komen tot een verbeterde werkwijze. Helaas haalde het PvdA voorstel het niet. Lees meer hierover in het volgende artikel over het rapport van de RKC op deze website.

 

Jan Spendel

Jan Spendel

Jan Spendel (1953) is sinds november 2014 weer terug als bestuurslid voor de PvdA-afdeling Voorschoten. In de jaren 2004-2014 was hij voor de PvdA actief in de lokale politiek: bijna acht jaar als raadslid en tien jaar als commissielid. Sinds 23 september 2015 is hij duo-lid van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Van 25 oktober 2016

Meer over Jan Spendel