Aandacht voor Taal en Digitaal

Door Ad de Graaf op 18 december 2017

Binnenkort verschijnt het verkiezingsprogramma van de PvdA in Voorschoten. Eén van de 10 speerpunten is het project ‘Taal en digitaal’. Zo’n project is hard nodig. Niet omdat er nog niets zou gebeuren. Wèl omdat er veel meer laaggeletterden, laaggecijferden en digibeten zijn dan velen denken.

Laaggeletterdheid is een steeds groter probleem in het maatschappelijk functioneren van burgers. Zeker in onze informatiesamenleving waarbij het gebruik van diensten goede taalvaardigheden vereist. Stel je eens voor dat je analfabeet of laaggeletterd bent en je moet het belastingformulier invullen of controleren. Of stel je eens voor dat de via internet een aanvraag voor een WMO-voorziening moet invullen. Sommigen zien er dan maar vanaf.

In de krant stond een verhaal over de belevingswereld van een laaggeletterde. Een citaat over de mini-informatiesamenleving in een ziekenhuis: “Je loopt naar binnen en er staat ineens niet meer zo’n paal waar je een nummertje uit kan trekken. In plaats daarvan is er een computerscherm met allerlei oranje balken met letters, waar je op moet drukken om te laten weten waarvoor je bent gekomen”. Of denk simpelweg aan Schiphol, de aankomsttijden, de vertrektijden, de gates, de incheckbalies. De kop van het artikel is ondubbelzinnig: “Als laaggeletterde wil je gewoon iemand aan de lijn”. Of aan de balie.

In heel Nederland zijn er volgens de Algemene Rekenkamer ongeveer 2.5 miljoen laaggeletterden en/of laaggecijferden. En dan hebben we het dus niet alleen over statushouders of asielzoekers! De cijfers:

 

LaaggeletterdLaaggeletterd en laaggecijferdLaaggecijferdTotaal
16 -65273.0001.060.000446.0001.779.000
65 +151.000   443.000144.000   738.000
Totaal224.0001.503.000590.0002.517.000

 

En hoe zit dat eigenlijk in Voorschoten? Volgens het Taalhuis Voorschoten-Wassenaar kan 1 op de 10 inwoners van Voorschoten en Wassenaar onvoldoende Nederlands lezen, schrijven of spreken om zich staande te houden in onze samenleving.

Er zijn al veel initiatieven. Maar wij denken dat meer nodig is en de gemeente heeft hier een belangrijke verantwoordelijkheid. Wij vinden het belangrijk dat de gemeente een project ‘Taal en Digitaal’ start en het initiatief neemt om met relevante betrokkenen tot een probleemanalyse te komen. Wat zijn de knelpunten, welke doelgroepen kunnen worden onderscheiden, welke voorzieningen zijn er al, wat is meer nodig en welke aanvullende rol is er voor de gemeente weggelegd?

Ziehier één van de speerpunten uit het programma van de PvdA. Er zijn er meer. In januari wordt ons programma gepubliceerd.

Ad de Graaf

Ad de Graaf

Wie is Ad de Graaf? In 1951 ben ik in Den Haag geboren. Opgegroeid in het Laakkwartier ging ik rond mijn twintigste sociologie studeren in Leiden. Als spoorstudent reisde ik heen en weer. Dat was goedkoper. Na mijn afstuderen ging ik in Amsterdam werken in het vormingswerk voor werkende jongeren. Enkele jaren later vertrok ik

Meer over Ad de Graaf