Door Henk Overbosch op 5 mei 2016

(8) Ambtelijke samenwerking met Wassenaar

Sinds 1 januari 2013 hebben Voorschoten en Wassenaar één gezamenlijke ambtelijke organisatie: de Werkorganisatie Duivenvoorde (WODV). Deze samenwerking zou moeten leiden tot betere dienstverlening, verminderde kwetsbaarheid en “minder meerkosten”, zo staat te lezen op de website van de WODV. De PvdA is altijd heel kritisch geweest over deze vorm van samenwerking. Naast kansen op verbeteringen zijn er ook grote risico’s. Ambtenaren moeten twee colleges bedienen, twee burgemeesters, een dubbel aantal wethouders en twee gemeenteraden. Beide gemeenten opereren bovendien in verschillende samenwerkingsgebieden. De PvdA heeft in 2012 berekend dat als Voorschoten en Wassenaar één gemeente van 50.000 inwoners zou zijn er alleen al aan bestuurskosten ( 1 burgemeester, 1 raad, 1 griffier, 4 wethouders en 1 gemeentesecretaris) meer dan 500.000 euro jaarlijks bespaard kan worden. Dat bedrag naast andere besparingen op de overlegkosten en vooral ook op de ambtelijke organisatie. In de periode 2011 tot 2015 zijn er door de samenwerking 51 fulltime formatieplaatsen ( fte’s) bezuinigd, dat is 12,3 % van de oorspronkelijke formatie van 417 fte’s. Uit een benchmark van Berenschot van begin 2015 blijkt dat deze door de gemeenteraden gekozen vorm van ambtelijke samenwerking circa 30 fte extra vraagt t.o.v. een situatie waarin er sprake zou zijn van één gemeente. Er kan dus op termijn nog meer bezuinigd worden.

Dit is echter een vraagstuk dat niet alleen bezien kan worden vanuit het perspectief van geld en aantallen ambtenaren. We praten over bestuurskracht, efficiency, samenwerking in de regio’s, dienstverlening, burgerparticipatie en democratie. Dit jaar wordt er door een extern bureau een nieuw bestuurskrachtonderzoek uitgevoerd voor Voorschoten en voor Wassenaar. Bij het bespreken van de resultaten daarvan kan de samenwerking Voorschoten-Wassenaar in een beter en breder perspectief worden geanalyseerd en politiek beoordeeld. Daarbij mag ook niet ontbreken het beoordelen van de resultaten van de gezamenlijke Sociale Dienst die Voorschoten en Wassenaar al vele jaren hebben met Leidschendam-Voorburg met een draagvlak van 125.000 inwoners. Midden 2015 is er dus een soort afrondende monitoring geweest, maar zeker nog geen eindevaluatie. De PvdA volgt dit onderwerp kritisch, ook omdat het in alle opzichten te maken heeft met de levensvatbaarheid van onze gemeente op langere termijn en met de betaalbaarheid en het draagvlak van alle voorzieningen voor onze inwoners.

Henk Overbosch

Henk Overbosch

Ik ben geboren in Zwolle in 1948. De politiek heeft altijd mijn hart gehad. Van student politicologie tot gemeentesecretaris van Voorschoten en Houten. Als inwoner geeft mij dat nu bagage en gedrevenheid om mij actief politiek te blijven inzetten voor ons mooie dorp. Ik ben meer dan 45 jaar lid van de PvdA, actief voorstander

Meer over Henk Overbosch