Door op 5 mei 2016

(7) Voorschoten en de Leidse regio

Het leven houdt niet op bij de gemeentegrenzen. Velen van u werken, sporten en recreëren buiten Voorschoten. En voor ziekenhuiszorg of middelbaar (en hoger) onderwijs moet u per definitie ons dorp uit. Omgekeerd komen mensen van buiten Voorschoten ook naar ons toe voor werk, recreatie en ook voor bepaalde soorten zorg. Onze politie is tegenwoordig nationaal, de brandweer is regionaal en u heeft vast ook gemerkt dat we in Voorschoten onze gemeentebelastingen inmiddels ook al jaren regionaal laten innen door een samenwerking met andere gemeentes. Zo kan ik nog wel even doorgaan: de gemeentegrens is geen absolute grens.

Is Voorschoten anders dan Leiden? Of dan Wassenaar? Zoeterwoude? Of Leidschendam-Voorburg? Ja, natuurlijk zijn we anders. Van de paardenmarkt tot aan herinneringen aan De Lindehoeve. De dorpspomp, de levendige vrijwilligerscultuur, Het Wapen, de Zilverfabriek, de grote saamhorigheid in ons dorp, het maakt allemaal dat we ons thuis voelen in Voorschoten. We zijn een echte en hechte gemeenschap. Daar is de PvdA blij mee en trots op.

Maar dat betekent niet dat we de ogen moeten sluiten voor wat er buiten ons dorp gebeurd. De gemeente heeft namelijk grote verantwoordelijkheden. Onder andere voor huisvesting, voor wegen, groen en water, voor de zorg en voor werkgelegenheid. Dat zijn allemaal zaken die groter zijn dan Voorschoten. Daarom werken we samen. Onder andere met Leiden en met andere gemeentes uit de Leidse regio. Dat doen we al langer en dat gebeurde voornamelijk in het samenwerkingsverband Holland-Rijnland. Nou is samenwerking goed, maar je moet wel bij elkaar passen. De “regio” Holland-Rijnland loopt van Hillegom tot en met Nieuwkoop; gemeentes waarmee een aantal Voorschotenaren wel banden heeft, maar die verder niet heel “dicht” bij ons staan. Aan de andere kant vallen de gemeentes Wassenaar (waar de Voorschotense ambtelijke organisatie mee gefuseerd is), Leidschendam-Voorburg (waar we op het gebied van zorg intensief mee samenwerken) en Zoetermeer (een belangrijke partner in onze arbeidsmarktregio) niet binnen Holland-Rijnland. Ook gemeentes als Den Haag, Delft en Rotterdam, waar veel Voorschotenaren werken en andere banden mee hebben, vallen erbuiten.

Wat de PvdA betreft werken we zo veel mogelijk samen met gemeentes die bij ons passen en moeten we oppassen niet op te gaan in een te groot geheel. De bollenstreekgemeentes en de regio tussen Alphen en Gouda hebben te weinig gemeen met Voorschoten. Door de te grote schaal en diversiteit is samenwerking in Holland-Rijnland op veel gebieden nodeloos ingewikkeld. De PvdA ziet dat we in de eerste plaats horen bij de Leidse regio: Leiden, Oegstgeest, Zoeterwoude en Leiderdorp. Wat ons betreft hoort ook onze partner Wassenaar daarbij, maar we begrijpen dat we dat in Voorschoten niet kunnen bepalen.

Voor echt grote uitdagingen, zoals bereikbaarheid (Openbaar Vervoer, stimuleren fietsen en wegen), de concurrentiepositie van het bedrijfsleven en daarmee ook de werkgelegenheid op langere termijn, een ambitieuze aanpak van milieu- en duurzaamheidsvraagstukken en het bewaken van voldoende groen in de drukke Randstad is de Leidse regio te klein; veel te klein. Om daar belangrijke stappen te maken, kan de metropoolregio Rotterdam Den-Haag direct ten zuiden van ons veel grotere stappen zetten. De PvdA Voorschoten is van mening dat we gezamenlijk vanuit de Leidse regio aansluiting moeten zoeken bij de grote samenwerkingsverband. Voorschoten zelf is te klein om veel invloed uit te oefenen op deze schaal. Samen met de andere gemeentes uit de Leidse regio kunnen we veel meer bereiken.

Deze inzet hebben wij vanuit de PvdA al jaren. De laatste tijd merken we dat er steeds meer draagvlak voor komt. De beweging vanuit Holland-Rijnland naar de Leidse Regio is inmiddels in volle gang. De volgende stap, vanuit die regio invloed uitoefenen en samenwerken met onze grote zuiderbuur, kan inmiddels ook op de sympathie van steeds meer bestuurders rekenen.

Uiteindelijk gaat het er daarbij wel om dat regio’s en samenwerkingen er, net als de gemeente, toe dienen dat we met elkaar problemen aanpakken en oplossen: de PvdA blijft zich daarbij inzetten voor werkgelegenheid, goede zorg en het behouden van alle goede dingen die Voorschoten Voorschoten maken: onze voorzieningen, ons groen en onze vrijwilligerscultuur en saamhorigheid.