Door Henk Overbosch op 27 april 2016

(5) De regionale retailvisie, de winkelstrip Van Beethovenlaan/Adegeest en Van der Valk

In de verkiezingscampagne van begin 2014 heeft de PvdA zich sterk gemaakt voor het behoud en versterking van de winkelstrip Van Beethovenlaan/Adegeest, ook omdat er in deze wijk veel ouderen wonen. Ook over dit onderwerp hebben wij een aparte folder in de wijk verspreid en hebben we met winkeliers en bewoners gesproken. Op 4 februari 2016 stelde de raad een economische visie vast waarin staat dat de gemeente twee winkelcentra ondersteunt: het Centrum en Noord-Hofland. De winkelstrip Adegeest werd op langere termijn niet levensvatbaar geacht. Wij waren tegen. Zes weken later kwam aan de orde de retailvisie ( economische visie detailhandel) van de Leidse regio en Katwijk. Ook in die visie werd de winkelstrip Adegeest weggeschreven, ondanks verzet van PvdA, SP en GroenLinks. D66 en ONS stonden ook wel sympathiek tegenover deze winkelstrip, maar zij stemden uiteindelijk toch voor de gehele nota. De PvdA heeft eind maart 2016 in commissie en raad niet alleen veel vragen gesteld over de winkelstrip Adegeest, maar ook over het feit dat als een duvel uit een doosje plotsklaps ook Van der Valk aan de Veurseweg werd bestempeld als een “boodschappenwinkelgebied” met dezelfde status als het Centrum en Noord-Hofland. Het college en de coalitie van VVD, ONS en CDA kunnen niet goed verklaren waarom dit gebied aan de Veurseweg wel plotseling op het schild wordt gehesen en er niets extra’s wordt gedaan voor het behoud en de versterking van de strip in Adegeest. De partijen en het college zeggen de ondernemers daar niets in de weg te willen leggen, maar een actieve gemeentelijke status en hulp zit er niet in. De PvdA ziet met genoegen dat de winkeliers, ondanks de lauwe opstelling van de gemeente, recent diverse positieve acties hebben ondernemen om het winkelaanbod  te versterken en te verruimen. Wij wensen de winkeliers veel sterkte, succes en vooral ook koopsteun vanuit de buurt toe.

Henk Overbosch

Henk Overbosch

Ik ben geboren in Zwolle in 1948. De politiek heeft altijd mijn hart gehad. Van student politicologie tot gemeentesecretaris van Voorschoten en Houten. Als inwoner geeft mij dat nu bagage en gedrevenheid om mij actief politiek te blijven inzetten voor ons mooie dorp. Ik ben meer dan 45 jaar lid van de PvdA, actief voorstander

Meer over Henk Overbosch