Door Henk Overbosch op 27 april 2016

(2) Herstructurering kruispunt Schoolstraat-Wijngaardenlaan

De PvdA heeft op deze plek waar twee doorgaande verkeersstromen uit Wassenaar en uit Leidschendam samenkomen altijd een rotonde willen hebben. Dat voorstel is diverse malen in commissie en raad afgeschoten. Het blijft nu een complexe T-kruising. Bij de planontwikkeling is er veel bezuinigd op de oorspronkelijk voorgestelde kwaliteit van materialen. Zelfs de bomen op de Koningin Julianalaan (KJ-laan) werden wegbezuinigd. De PvdA is voorstander van een goede kwaliteit en onderhoud van de openbare ruimte. Ook zijn wij voorstanders van goede oplossingen voor voetgangers, gehandicapten en fietsers. Goedkoop is duurkoop. De PvdA was daarom heel kritisch op het coalitievoorstel. Willen we het centrum aantrekkelijk houden dan hoort daar ook een goede uitstraling bij. De raadsmeerderheid koos echter voor het goedkopere collegevoorstel.  Het PvdA-voorstel om 59.000 euro te besteden voor bomen op de middenberm van de KJ-laan werd niet aangenomen. Afgesproken werd dat als er een gunstige aanbesteding zou zijn er dan “heel misschien” toch geld zou zijn voor bomen op de middenberm. Inmiddels is er gelukkig besloten dat er toch bomen komen. Een succes mede door de PvdA.

Henk Overbosch

Henk Overbosch

Ik ben geboren in Zwolle in 1948. De politiek heeft altijd mijn hart gehad. Van student politicologie tot gemeentesecretaris van Voorschoten en Houten. Als inwoner geeft mij dat nu bagage en gedrevenheid om mij actief politiek te blijven inzetten voor ons mooie dorp. Ik ben meer dan 45 jaar lid van de PvdA, actief voorstander

Meer over Henk Overbosch